Przetargi.pl
Modernizacja pomieszczeń I i II piętra, 2 holi windowych oraz 5 łazienek wraz z wykonaniem projektu ich aranżacji w budynku Izby Administracji Skarbowej w Kielcach przy

Izba Administracji Skarbowej w Kielcach ogłasza przetarg

 • Adres: 25-324 Kielce, Sandomierska
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 41 36 42 613, , fax. 41 36 42 615
 • Data zamieszczenia: 2018-09-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Izba Administracji Skarbowej w Kielcach
  Sandomierska 105
  25-324 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 36 42 613, , fax. 41 36 42 615
  REGON: 102124000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.swietokrzyskie.kas.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja pomieszczeń I i II piętra, 2 holi windowych oraz 5 łazienek wraz z wykonaniem projektu ich aranżacji w budynku Izby Administracji Skarbowej w Kielcach przy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest remont pokoi i korytarzy I i II piętra, 2 holi windowych oraz 5 łazienek (od parteru do IV – go piętra) w budynku IAS w Kielcach przy ul. Sandomierskiej 105. 2.Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie wszelkich prac i czynności niezbędnych do prawidłowego, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej zrealizowania robót budowlanych. 3.Remont łazienek będzie wymagał wykonania projektu modernizacji wraz z aranżacją wystroju, zgodnie z warunkami określonymi w Programie Funkcjonalno – Użytkowym (PFU). 4.Głównym celem modernizacji jest odnowienie pomieszczeń które zostały zakupione w roku 2017 r. Remont polegał będzie na wykonaniu robót koniecznych dla poprawy standardu przejętych pomieszczeń, eliminacji zagrożeń (usunięcie ksylamitu), wymianie przestarzałych materiałów i poprawie termoizolacyjności poprzez wymianę okien na nowe o współczynniku przenikania ciepła zgodnym z obecnymi normami. W celu zmniejszenia zużycia energii cieplnej i elektrycznej zostaną zamontowane nowe grzejniki z zaworami termostatycznymi oraz wymienione zostaną standardowe źródła światła na oprawy energooszczędne typu LED. 5.Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 1) I PIĘTRO – hol przy windach a) rozebranie posadzki, b) skucie wylewki betonowej i usunięcie warstwy izolacji nasączonej „ksylamitem”, c) przełożenie wszystkich instalacji, w tym: elektrycznej, niskoprądowej i teletechnicznej z kanału technicznego umieszczonego w podłodze w celu likwidacji kanału, d) wykonanie sufitu podwieszanego o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych wraz z nowymi lampami oświetleniowymi energooszczędnymi typu LED, o wymiarach 60 x 60 cm, zamontowanymi w suficie podwieszonym, Konstrukcja sufitu i rozmieszczenie opraw oświetleniowych analogicznie jak na pozostałych kondygnacjach. Natężenie oświetlenia – zgodne z obowiązującymi przepisami, e) wykonanie nowej wylewki wraz z izolacją termiczną, f) wymiana istniejącego okna i parapetu lastrykowego na okno PCV o współczynniku 0,9 W/m2K i parapet z konglomeratu, g) wymiana starego grzejnika żeliwnego na grzejnik aluminiowy wraz z montażem zaworu termostatycznego i zaworu powrotnego – wielkość grzejnika należy dobrać do rodzaju i wielkości pomieszczenia, h) ułożenie posadzki z gresu o wymiarach 60 x 60 cm lub 60 x30 cm (preferowane przez Zamawiającego) o klasie ścieralności PEI 4, w I gatunku. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym, i) szpachlowanie i malowanie ścian (min. 2 krotne) farbą lateksową, j) wymiana drzwi do pomieszczenia technicznego na drzwi o wytrzymałości ogniowej EI 60. 2)PIĘTRO I - pomieszczenia biurowe i korytarz a) wymiana istniejących okien drewnianych i parapetów lastrykowych na okna PCV o współczynniku 0,9 W/m2K i parapety z konglomeratu, b) demontaż 4 szt. drzwi w pomieszczeniach 101, 102, 103 i 105, c) poszerzenie otworów drzwiowych i ułożenie nadproży w pom. 101, 102 i 103, d) zabudowa otworu drzwiowego w pokoju 105, e) montaż 3 szt. nowych drzwi wraz z ościeżnicami regulowanymi (wzór do uzgodnienia z Zamawiającym, dostosowany do już istniejących); f) wymiana istniejących grzejników żeliwnych na grzejniki aluminiowe wraz z montażem zaworów termostatycznych i zaworów powrotnych – wielkość grzejników należy dobrać do rodzaju i wielkości pomieszczeń, g) demontaż istniejących i montaż nowych drzwi wejściowych do korytarza o wytrzymałości ogniowej EI 60 (drzwi przeszklone), h) wymiana drzwi do pomieszczenia biurowego na półpiętrze - na drzwi o wytrzymałości ogniowej EI 60, szerokości "90" z poszerzeniem otworów i wykonaniem nadproża – drzwi pełne, i) demontaż zabudowy tzw. pomieszczenia socjalnego w pokojach 107 i 108, j) ułożenie paska glazury nad zlewem w pomieszczeniu socjalnym (105) k) wymiana istniejącej wykładziny i paneli podłogowych w pokojach 107, 108, 109 na wykładzinę PCV typu „tarket” z wywinięciem na ściany, l) wymiana (w korytarzu) sufitu podwieszonego o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych wraz z nowymi lampami oświetleniowymi w technologii energooszczędnej typu LED o wymiarach 60 x 60 cm, zamontowane w suficie podwieszonym. Konstrukcja sufitu i rozmieszczenie opraw oświetleniowych analogicznie jak na pozostałych kondygnacjach, m) demontaż sufitu podwieszanego w pokojach nr 109, 110; n) montaż (wymiana) nowych lamp oświetleniowych w technologii energooszczędnej typ LED w pokojach biurowych; o) usunięcie tapety w pomieszczeniach na półpiętrze (112, 113, 114), p) szpachlowanie ścian i sufitów oraz malowanie (min. 2 krotne) farbami lateksowymi. 3)II PIĘTRO – hol przy windach a) rozebranie posadzki, b) skucie wylewki betonowej i usunięcie warstwy izolacji nasączonej „ksylamitem”, c) wykonanie nowej posadzki cementowej, wraz z izolacją termiczną, d) wykonaniem sufitu podwieszanego o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych wraz z nowymi lampami oświetleniowymi energooszczędnymi typu LED, o wymiarach 60 x 60 cm, zamontowanymi w suficie podwieszonym, Konstrukcja sufitu i rozmieszczenie opraw oświetleniowych analogicznie jak na pozostałych kondygnacjach. Natężenie oświetlenia zgodnie z obowiązującymi przepisami, e) wymiana istniejącego okna i parapetu lastrykowego na okno PCV o współczynniku 0,9 W/m2K i parapet z konglomeratu, f) wymiana starych grzejników na grzejniki aluminiowe wraz z montażem zaworów termostatycznego i zaworów powrotnych - wielkości grzejników należy dobrać do rodzaju i wielkości pomieszczenia, g) ułożenie posadzki z gresu wym. 60 x 60 cm lub 60 x 30 cm (preferowanych przez Zamawiającego) o klasie ścieralności PEI4, w I gatunku - kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym, h) szpachlowanie i malowanie ścian (min. 2 krotne) farbą lateksową; i) wymiana drzwi do pomieszczenia technicznego na drzwi o wytrzymałości ogniowej EI 60 (pełne). 4)PIĘTRO II - pomieszczenia biurowe i korytarz a) wymiana istniejących okien PCV i parapetów lastrykowych na okna PCV o współczynniku 0,9 W/m2K i parapety z konglomeratu, b) wymiana starych grzejników żeliwnych na grzejniki aluminiowe wraz z montażem zaworów termostatycznych i zaworów powrotnych – wielkość grzejników należy dobrać do rodzaju i wielkości pomieszczeń, c) demontaż istniejących i montaż nowych drzwi wejściowych do korytarza o wytrzymałości ogniowej EI 60 – drzwi przeszklone, d) wymiana drzwi do pomieszczenia biurowego na półpiętrze - pokój nr 214 na drzwi o wytrzymałości ogniowej EI 60, szerokości "90" z poszerzeniem otworów i wykonaniem nadproża – drzwi pełne; e) wymiana pionów wod-kan. w pomieszczeniach na półpiętrze, f) usunięcie tapety w pomieszczeniach na półpiętrze nr 214; g) powiększenie 3 otworów drzwiowych z wykonaniem nadproży - pokoje 203, 204 i 214; h) demontaż ścianek działowych w pomieszczeniu nr 214; i) ułożenie paska glazury nad zlewem w pomieszczeniu socjalnym (205), j) wymiana paneli podłogowych na wykładzinę PCV typu „tarket” z wywinięciem na ściany w pomieszczeniu nr 214, k) szpachlowanie ścian i sufitów oraz malowanie (min. 2 krotne) farbą lateksową, l) wykonanie (w korytarzu) sufitu podwieszanego o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych wraz z nowymi lampami oświetleniowymi w technologii energooszczędnej typu LED o wymiarach 60 x 60 cm, zamontowane w suficie podwieszonym. Konstrukcja sufitu i rozmieszczenie opraw oświetleniowych analogicznie jak na pozostałych kondygnacjach, m) wymiana istniejącego oświetlenia w pomieszczeniach na nowe lampy oświetleniowe w technologii energooszczędnej typ LED, n) ułożenie wykładziny PCV typu „tarket” w wywinięciem na ściany we wszystkich pomieszczeniach i na korytarzu, również w pomieszczeniach na półpiętrze, o) montaż drzwi wraz z ościeżnicami regulowanymi (rodzaj, kolor, okucia, szyldy, klamki, zamki - do uzgodnienia z Zamawiającym o standardzie minimum jak w pozostałej części budynku (POL - SKONE); p) dostawa i montaż gniazd telekomunikacyjnych. 5)WSZYSTKIE pomieszczenia objęte remontem: a) wymiana wszystkich gniazd elektrycznych i włączników. Zamawiający posiada część osprzętu elektrycznego przeznaczonego na II piętro. b) wymiana i uzupełnienie kratek wentylacyjnych, c) modernizacja systemu p-poż. i DSO w holach i pomieszczeniach na I i II piętrze wraz z rozprowadzeniem instalacji i włączeniem do istniejącego systemu. Modernizacja będzie polegała na zamontowaniu w każdym pomieszczeniu głośnika i czujek dymnych. Zmiany powinny być uzgodnione z rzeczoznawcą do spraw p-poż. Po dokonaniu modernizacji Wykonawca przedstawi projekt powykonawczy instalacji. d) wszystkie istniejące instalacje należy ukryć pod tynkiem, e) instalacja systemu alarmowego w holach i pomieszczeniach na I i II piętrze (4 czujki) wraz z rozprowadzeniem instalacji i włączeniem do istniejącego systemu. Modernizacja systemu alarmowego powinna być skonsultowana z Wydziałem IWO. Po dokonaniu modernizacji Wykonawca przedstawi projekt powykonawczy instalacji. 6)ŁAZIENKI ( 5 szt.) Remont łazienek będzie wykonywany zgodnie z założeniami i wymaganiami określonymi w załączonym Programu Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, po uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiającego projektu opracowanego przez Wykonawcę. Remont łazienek należy tak zorganizować aby przez cały czas remontu zachować możliwość korzystania z łazienek na wyższych kondygnacjach. 6.Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ oraz w Przedmiarze robót stanowiącym Załącznik nr 1 do dokumentu Opis przedmiotu zamówienia, Rzutach pomieszczeń stanowiących Załącznik nr 2 do dokumentu Opis przedmiotu zamówienia i Programie Funkcjonalno-Użytkowy na modernizację 5 łazienek stanowiącym Załącznik nr 3 do dokumentu Opis przedmiotu zamówienia. 7.Zaleca się przed złożeniem oferty dokonanie przez Wykonawcę wizji lokalnej w celu zapoznania się z przedmiotem zamówienia, sprawdzenia przedmiarów, oceny warunków realizacji zamówienia, niezbędnych sprawdzeń, obliczeń, ekspertyz, uzgodnień, aby rozstrzygnąć ewentualne wątpliwości i zapewnić jednoznaczność składanej oferty, zarówno w zakresie cenowym jak i terminu wykonania zamówienia. Całkowite koszty związane z dokonaniem wizji lokalnej ponosi Wykonawca. Termin przeprowadzenia wizji lokalnej należy uzgodnić z Zamawiającym. 8.Jakakolwiek niezgodność przedmiarów ze stanem rzeczywistym lub brak w przedmiarach jakichkolwiek robót określonych w SIWZ i wzorze umowy, nie zwalnia Wykonawcy od należytego wykonania przedmiotu umowy. 9.Roboty nie ujęte w przedmiarze a wynikające z technologii, zastosowania materiałów, montażu winny być uwzględnione w cenie ryczałtowej Wykonawcy, a brak ich uwzględnienia nie może stanowić podstawy do roszczeń finansowych Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego. 10.Roboty wykonywane będą w czynnym obiekcie. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym kolejność prowadzonych prac. Sposób organizacji robót musi zapewnić możliwość wykonywania pracy przez pracowników Zamawiającego w remontowanym budynku w godzinach ich pracy tj. w dni robocze od 7:30 do 15:30. Wykonawca podejmie pracę dwuzmianową, z uwagi na demontaże. Roboty uciążliwe w szczególności powodujące hałas, zapylenie muszą być wykonywane w sposób nieutrudniający pracy pracownikom Zamawiającego, w razie konieczności należy je wykonywać po godzinach pracy Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do prawidłowego, skutecznego zabezpieczenia pomieszczeń nie objętych remontem przed ewentualnym zniszczeniem, uszkodzeniem, zabrudzeniem. 11.Wszelkie zgłoszenia od upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego odnośnie hałasu i innych uciążliwości w normalnej pracy będą wymagały od Wykonawcy natychmiastowego przerwania prac uciążliwych i wykonania ich po godzinach pracy urzędu. 12.Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów własnych, fabrycznie nowych, nieużywanych. 13.Zamawiający informuje, że użyte w przedmiarach nazwy firm lub materiałów mają tylko i wyłącznie na celu jednoznaczne określenie parametrów technicznych i jakościowych urządzeń i materiałów wymaganych przez Zamawiającego do realizacji zadania. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert zawierających rozwiązania równoważne, tj. zastosowanie innych materiałów i urządzeń, niż podane w przedmiarze i opisie, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji (materiały i urządzenia o wszystkich parametrach równoważne). Wykonawca, który zastosował materiały lub urządzenia równoważne ma obowiązek wskazać w swojej ofercie, jakie materiały lub urządzenia zostały zamienione i określić, jakie materiały i urządzenia w ich miejsce proponuje. W takiej sytuacji Wykonawca jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały lub urządzenia równoważne do opisanych przez Zamawiającego spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 14.Materiały zastosowane do wykonania zadania powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 ze zm.), tj. posiadać odpowiednie aprobaty na znak bezpieczeństwa, być zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w Polskich Normach, o ile dla danego wyrobu nie ustanowiono Polskiej Normy, wymaganiom warunków zamówienia co do jakości, zgodnie z właściwymi przepisami i dokumentami technicznymi dopuszczenia do stosowania i ustaleniami projektów wykonawczych oraz wymaganiami zawartymi w SIWZ. 15.Zamawiający wymaga, aby jakość dostarczonych materiałów odpowiadała wysokim aktualnym standardom technicznym i estetycznym. Wszystkie materiały muszą być fabrycznie nowe w I gatunku. 16.Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy. W takim przypadku wartość umowy ulega zmniejszeniu. Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia; 17.Warunki dokonywania odbiorów zostały szczegółowo opisane we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ . 18.Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób biorących udział w wykonaniu przedmiotu umowy. Powyższy wymóg dotyczy tzw. pracowników fizycznych, którzy wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót budowlanych, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.). Wymóg ten nie dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, dostawców materiałów oraz osób, które prowadząc działalność gospodarczą na własne nazwisko osobiście wykonują czynności związane z realizacją przedmiotu umowy. Sposób dokumentowania zatrudnienia, uprawnienia Zamawiającego do kontroli w tym zakresie oraz rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę, określone zostały we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45400000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 6 000,00 złotych (słownie sześć tysięcy złotych). 2.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu decyduje data i godzina wpływu środków na konto Zamawiającego. Zamawiający sprawdzi czy w terminie składania ofert pieniądze znajdują się na jego koncie. 3.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 pkt 1-5 ustawy Pzp tj.:  w pieniądzu;  w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;  w gwarancjach bankowych;  w gwarancjach ubezpieczeniowych;  poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 z późn. zm.). 4.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr: 68 1010 1238 0804 4813 9120 0000 z podaniem tytułu na dowodzie przelewu „Wadium - Modernizacja pomieszczeń I i II piętra, 2 holi windowych oraz 5 łazienek wraz z wykonaniem projektu ich aranżacji w budynku Izby Administracji Skarbowej w Kielcach przy ul. Sandomierskiej 105” Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. 5.W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna oryginał dokumentu należy złożyć w oddzielnej kopercie w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 2 (kancelaria) przed upływem terminu składania ofert lub dołączyć do oferty w osobnej kopercie. Na kopercie należy umieścić nazwę firmy i adres Wykonawcy oraz informację: „Wadium – Modernizacja pomieszczeń I i II piętra, 2 holi windowych oraz 5 łazienek wraz z wykonaniem projektu ich aranżacji w budynku Izby Administracji Skarbowej w Kielcach przy ul. Sandomierskiej 105”. Zamawiający, zwracając wadium w trybie art. 46 ustawy Pzp, zwróci Wykonawcy oryginał dokumentu wadium jeżeli wadium zostało wniesione w formie innej niż pieniężna. Wobec powyższego zaleca się nie spinać w sposób trwały oryginału dokumentu wadium z ofertą. Kserokopię złożonego dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem należy wpiąć do oferty. 6.W przypadku wniesienia wadium w formach innych niż pieniężna, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 ustawy Pzp, winny one zawierać w szczególności:  określenie postępowania (jego nazwę),  nazwę Wykonawcy,  określenie Zamawiającego jako beneficjenta,  wysokość gwarantowanej kwoty wadium,  termin ważności gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą.  dokument wadium musi być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Gwaranta. Podpis powinien być złożony w sposób umożliwiający jego identyfikację, np. z imienną pieczątką lub z podaniem imienia i nazwiska. 7.Z treści dokumentu wadium wniesionego w formach, o których mowa w ust. 6, winno jednoznacznie wynikać zobowiązanie wystawcy dokumentu do bezwarunkowej i nieodwołalnej wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium bezwarunkowo, nieodwołalnie, na każde pisemne żądanie Zamawiającego, w przypadku, gdy: 1) Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 2) Wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 8.Inne zapisy w treści gwarancji lub poręczeń (nie wynikające z ogólnie obowiązujących przepisów, które winny być wówczas powołane) nie mogą utrudniać Zamawiającemu realizacji swoich praw do zatrzymania wadium wynikających z zapisów w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 9.Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie wniósł wadium lub wadium zostało wniesione w sposób nieprawidłowy. 10.Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 11.Zwrot, żądanie ponownego wniesienia lub zatrzymanie wadium nastąpi zgodnie z właściwymi zapisami art. 46 ustawy Pzp. 12.W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje jedynie do Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą – zgodnie z art. 184 ustawy Pzp. 13.Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunki zostaną uznane za spełnione, jeżeli Wykonawca wykaże, że: a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał i prawidłowo ukończył co najmniej 2 roboty budowlane polegające na remoncie pomieszczeń o charakterze odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, o wartości robót nie mniejszej niż 140 000,00 zł brutto*dla jednej roboty; b) dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, w charakterze kierowników robót, tj. co najmniej jedną osobą, posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno–budowlanej bez ograniczeń.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1)ofertę na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ; 2)aktualne na dzień składania ofert w postępowaniu oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp – wzór tego dokumentu stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu; 3)w przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia oświadczenie, o którym mowa w pkt 2 składa oddzielnie każdy z Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia; 4)Wykonawca, który w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu powołuje się na zasoby innych podmiotów, składa zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór zobowiązania stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ) oraz zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 2; 5)Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie zamówienia lub jego części podwykonawcom zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 2; 6)pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy) dla podmiotów występujących wspólnie złożone w oryginale lub, jako odpis pełnomocnictwa poświadczony za zgodność z oryginałem przez notariusza; 7)pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy) dla osoby/osób podpisującej ofertę i oświadczenia (w sytuacji, gdy ofertę podpisuje osoba, której prawo do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentów rejestracyjnych Wykonawcy) złożone w oryginale lub, jako odpis pełnomocnictwa poświadczony za zgodność z oryginałem przez notariusza; 8)dowód wniesienia wadium: a)w przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu - potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty, b)w przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna - kserokopię złożonego dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem. Oryginał dokumentu należy złożyć zgodnie z zapisami Rozdziału XVI ust. 5 SIWZ 9) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach