Przetargi.pl
Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Nowy Kamień oraz rozbudowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w terenie Gminy

Gmina Kamień ogłasza przetarg

 • Adres: 36053 Kamień, Kamień
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 015 8556776 w. 20 , fax. 178 557 735
 • Data zamieszczenia: 2017-07-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kamień
  Kamień 287
  36053 Kamień, woj. podkarpackie
  tel. 015 8556776 w. 20, fax. 178 557 735
  REGON: 69058210500000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Nowy Kamień oraz rozbudowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w terenie Gminy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Nowy Kamień oraz rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kamień I. Modernizacja oczyszczalni ścieków: 1. Roboty budowlane, 2. Instalacje sanitarne, 3. Technologia, 4. Instalacje elektryczne, 5. Instalacja fotowoltaiczna. 6. Monitoring II. Rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kamień. III. Zakup wozu asenizacyjnego o poj. 3300dm3 z funkcją opróżniania pod ciśnieniem, dostosowanego do ciągnika komunalnego. Szczegółowy opis w załączniku nr 10 do niniejszej specyfikacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45331000-6

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach