Przetargi.pl
Modernizacja instalacji tlenu medycznego w związku z COVID-19” - wykonanie usługi Inwestora Zastępczego

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej ogłasza przetarg

 • Adres: 54-049 Wrocław, Gen. A. E. Fieldorfa
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 306 44 19 , fax. 71 306 48 67
 • Data zamieszczenia: 2022-05-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej
  Gen. A. E. Fieldorfa 2
  54-049 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 306 44 19, fax. 71 306 48 67
  REGON: 00632038400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.szpital-marciniak.wroclaw.pl/bip/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja instalacji tlenu medycznego w związku z COVID-19” - wykonanie usługi Inwestora Zastępczego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Realizacja inwestycji “Modernizacja instalacji tlenu medycznego w związku z COVID-19”, finansowanego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, obejmująca wyeliminowanie najsłabszych jej elementów oraz dostosowanie do normy PN-EN-ISO-7396-1 poprzez montaż systemu sygnalizacji awaryjnej, wymianę systemu tablicy redukcyjnej na automatyczny, utworzenie dodatkowego awaryjnego przyłącza tlenowego oraz zwiększenie bezpiecznego przepływu instalacji na odcinku pomiędzy zbiornikiem tlenu a budynkiem technicznym - wykonanie usługi Inwestora Zastępczego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71541000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach