Przetargi.pl
Dostawa środków ochrony indywidualnej - kombinezony ochronne

Pogotowie Ratunkowe w Legnicy ogłasza przetarg

 • Adres: 59-220 Legnica, ul. Dworcowa
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 76 81 97 830 , fax. 76 876 32 10
 • Data zamieszczenia: 2022-06-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Pogotowie Ratunkowe w Legnicy
  ul. Dworcowa 7
  59-220 Legnica, woj. dolnośląskie
  tel. 76 81 97 830, fax. 76 876 32 10
  REGON: 39076094100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pogotowie-legnica.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakaład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa środków ochrony indywidualnej - kombinezony ochronne
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa środków ochrony indywidualnej - kombinezony ochronne 535 sztuk
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 35113400-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach