Przetargi.pl
Modernizacja i wyposażenie pracowni i laboratoriów ukierunkowana na rozwój kompetencji kluczowych na terenie gminy Płośnica – Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego wraz z meblami

Urząd Gminy Płośnica ogłasza przetarg

 • Adres: 13-206 Płośnica, ul. Dworcowa
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 236 968 008 , fax. 236 968 005
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Płośnica
  ul. Dworcowa 52
  13-206 Płośnica, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 236 968 008, fax. 236 968 005
  REGON: 54089000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.plosnica.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja i wyposażenie pracowni i laboratoriów ukierunkowana na rozwój kompetencji kluczowych na terenie gminy Płośnica – Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego wraz z meblami
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego i mebli jako wyposażenia pracowni Szkół Podstawowych, powstałych w wyniku realizacji projektu pn. „Modernizacja i wyposażenie pracowni i laboratoriów ukierunkowana na rozwój kompetencji kluczowych na terenie gminy Płośnica” wraz z montażem, instalacją oraz przeszkoleniem kadry nauczycielskiej prowadzącej pracownie i laboratoria. Zamówienie w zakresie szczegółowym obejmuje: I. Dostawę sprzętu i mebli umożliwiające kompletne wyposażenie Pracowni: 1) Laboratorium językowo – informatyczno- matematyczne w Szkole Podstawowej w Płośnicy: przedmiotem dostawy jest wyposażenie w następującym zakresie: a) sprzęt komputerowy i multimedialny: • głośniki – 1 zestaw; • komputer nauczyciela – 1 szt.; • notebook ucznia z myszą przewodową – 16 szt.; • oprogramowanie językowe wraz z instalacją i uruchomieniem – 17 szt.; • projektor ultrakrótki – 1 szt.; • słuchawki z mikrofonem – 17szt.; • Switch 1 GB – 1 szt.; • tablet – 8 szt.; • tablica interaktywna – 1 szt.; • zestaw programów edukacyjnych licencja nauczyciel + uczniowie – 1 szt. b) meble: • biurko lektora – 1 szt.; • stół uczniowski dwuosobowy – 8 szt.; • fotel nauczyciela – 1 szt.; • krzesła uczniowskie twarde – 16 szt.; 2) Laboratorium językowo – informatyczno- matematyczne w Szkole Podstawowej w Gródkach: przedmiotem dostawy jest wyposażenie w następującym zakresie: a) sprzęt komputerowy i multimedialny: • głośniki – 1 zestaw; • komputer nauczyciela – 1 szt.; • notebook ucznia z myszą przewodową – 20 szt.; • oprogramowanie językowe wraz z instalacją i uruchomieniem – 21 szt.; • projektor ultrakrótki – 1 szt.; • słuchawki z mikrofonem – 21szt.; • Switch 1 GB – 1 szt.; • tablet – 8 szt.; • tablica interaktywna – 1 szt.; • piloty do testów – 32 szt. + odbiornik + torba. • zestaw programów edukacyjnych licencja nauczyciel + uczniowie – 1 szt. b) meble: • biurko lektora – 1 szt.; • stół uczniowski dwuosobowy –10 szt.; • fotel nauczyciela – 1 szt.; • krzesła uczniowskie twarde – 20 szt.; • kable sieciowe – 1 zestaw. 3) Laboratorium językowo – informatyczno- matematyczne w Szkole Podstawowej w Niechłoninie: przedmiotem dostawy jest wyposażenie w następującym zakresie: a) sprzęt komputerowy i multimedialny: • głośniki – 1 zestaw; • komputer nauczyciela – 1 szt.; • notebook ucznia z myszą przewodową – 24 szt.; • oprogramowanie językowe wraz z instalacją i uruchomieniem – 25 szt.; • projektor ultrakrótki – 1 szt.; • słuchawki z mikrofonem – 25 szt.; • Switch 1 GB – 1 szt.; • tablet – 8 szt.; • tablica interaktywna – 1 szt.; • zestaw programów edukacyjnych licencja nauczyciel + uczniowie – 1 szt. b) meble: • biurko lektora – 1 szt.; • stół uczniowski dwuosobowy – 12 szt.; • fotel nauczyciela – 1 szt.; • krzesła uczniowskie twarde – 24 szt.; 4) Laboratorium językowo – informatyczno- matematyczne w Szkole Podstawowej w Wielkim Łęcku: przedmiotem dostawy jest wyposażenie w następującym zakresie: a) sprzęt komputerowy i multimedialny: • głośniki – 1 zestaw; • komputer nauczyciela – 1 szt.; • notebook ucznia z myszą przewodową – 14 szt.; • oprogramowanie językowe wraz z instalacją i uruchomieniem – 15 szt.; • projektor ultrakrótki – 1 szt.; • słuchawki z mikrofonem – 15 szt.; • Switch 1 GB – 1 szt.; • tablet – 8 szt.; • tablica interaktywna – 1 szt.; • zestaw programów edukacyjnych licencja nauczyciel + uczniowie – 1 szt. b) meble: • biurko lektora – 1 szt.; • stół uczniowski dwuosobowy – 7 szt.; • fotel nauczyciela – 1 szt.; • krzesła uczniowskie twarde – 14 szt.; 5) Laboratorium do nauk przyrodniczych przyrodniczych metodą eksperymentu pracownia międzyszkolna w Szkole Podstawowej w Płośnicy przedmiotem dostawy jest wyposażenie w następującym zakresie: a) sprzęt komputerowy i multimedialny: • zestaw multimedialny ( tablica interaktywna + projektor utrakrótki + komputer nauczyciela) – 1 zestaw; • zestaw programów edukacyjnych – 1 szt b) meble: • stół demonstracyjny dwuszafkowy – 1 szt.; • krzesło tapicerowane dla nauczyciela - 1 szt. • stół szkolny uczniowski trzyosobowy – 5 szt.; • stół szkolny uczniowski dwuosobowy – 3 szt.; • krzesła szkolne uczniowskie . - 24 szt. • kanał zasilający z mediami – 1 szt. • wyciąg chemiczny dygestorium – 1 szt. • szafa metalowa z wentylacją przeznaczona do przechowywania odczynników chemicznych – 1 szt. • segment szafa czterodrzwiowa z witryną do przechowywania pomocy dydaktycznych – 1 szt. 6) Pracownia do nauk przyrodniczych w Szkole Podstawowej w Płośnicy przedmiotem dostawy jest wyposażenie w następującym zakresie: a) sprzęt komputerowy i multimedialny: • zestaw multimedialny ( tablica interaktywna + projektor utrakrótki + komputer nauczyciela) – 1 zestaw; • zestaw programów edukacyjnych – 1 szt b) meble: • biurko z zaokrąglonymi narożnikami z szafką i szufladą – 1 szt.; • stół uczniowski jednoosobowy z regulowaną wysokością wraz z koszem zamontowanym pod blatem – 24 szt.; • fotel nauczyciela – 1 szt.; • krzesła uczniowskie z regulowaną wysokością – 24 szt.; • zestaw mebli: szafa dwudrzwiowa 2 szt. regał wysoki z szufladami 2 szt. - 1 zestaw • regał z szufladami i półką – 1 szt. • stojak na mapy – 1 szt. 7) Pracownia do nauk przyrodniczych w Szkole Podstawowej w Niechłoninie przedmiotem dostawy jest wyposażenie w następującym zakresie: a) sprzęt komputerowy i multimedialny: • zestaw multimedialny ( tablica interaktywna + projektor utrakrótki + komputer nauczyciela) – 1 zestaw; • zestaw programów edukacyjnych – 1 szt b) meble: • biurko z zaokrąglonymi narożnikami z szafką i szufladą – 1 szt.; • stół uczniowski jednosobowy z regulowaną wysokością wraz z koszem zamontowanym pod blatem – 24 szt.; • fotel nauczyciela – 1 szt.; • krzesła uczniowskie z regulowaną wysokością – 24 szt.; • zestaw mebli: szafa dwudrzwiowa 2 szt. regał wysoki z szufladami 2 szt. - 1 zestaw • regał z szufladami i półką – 1 szt. • stojak na mapy – 1 szt. 8) Pracownia do nauk przyrodniczych w Szkole Podstawowej w Gródkach przedmiotem dostawy jest wyposażenie w następującym zakresie: a) sprzęt komputerowy i multimedialny: • zestaw multimedialny ( tablica interaktywna + projektor utrakrótki + komputer nauczyciela) – 1 zestaw; • zestaw programów edukacyjnych – 1 szt b) meble: • biurko z zaokrąglonymi narożnikami z szafką i szufladą – 1 szt.; • stół uczniowski jednoosobowy z regulowaną wysokością wraz z koszem zamontowanym pod blatem – 20 szt.; • fotel nauczyciela – 1 szt.; • krzesła uczniowskie z regulowaną wysokością – 20 szt.; • zestaw mebli: szafa dwudrzwiowa 2 szt. regał wysoki z szufladami 2 szt. - 1 zestaw • stojak na mapy – 1 szt. Szczegółowy opis i wymagania Zamawiającego dotyczące sprzętu zawierają Załączniki nr 1 i nr 2 niniejszej SIWZ pn. Szczegółowa specyfikacja techniczna sprzętu i wyposażenia. Wyszczególnienie miejsca dostawy sprzętu określa Załącznik nr 3 i 4 niniejszej SIWZ pn. Wykaz miejsc dostawy. Dostawa będąca przedmiotem zamówienia dotyczy wyłącznie sprzętu i wyposażenia fabrycznie nowego nie starszego niż 12 miesięcy (na dzień składania ofert), opakowanego w sposób zabezpieczający przed zniszczeniem i uszkodzeniem. Oprogramowanie dostarczane w ramach zamówienia musi być fabrycznie nowe, nieużywane oraz nieaktywowane nigdy wcześniej na innym urządzeniu oraz pochodzące z legalnego źródła sprzedaży. Dla wyspecyfikowanych urządzeń wymagane parametry są wartościami minimalnymi każdy sprzęt o parametrach lepszych, wyższych zaoferowanych przez Wykonawcę spełnia wymagania określone przez Zmawiającego. Wszystkie urządzenia spełniają wszelkie przepisy dotyczące prawa dopuszczenia do użytkowania. Kopie tych dokumentów Wykonawca powinien dostarczyć razem ze sprzętem wraz z oświadczeniem o ich zgodności z oryginałem. Do każdego urządzenia muszą być dołączone wszystkie niezbędne dokumenty takie jak: instrukcja obsługi, gwarancja, oświadczenie zgodności ze wszystkimi niezbędnymi normami (np. CE) oraz wszystkie płyty/dyskietki z oprogramowaniem, sterownikami do sprzętu. Meble powinny posiadać wymagane certyfikaty dopuszczające do stosowania w szkołach dla uczniów. Zaoferowany sprzęt spełniać musi wymagania sprzętowe i systemowe umożliwiające współpracę i kompatybilność. II. Montaż i instalacja dostarczonego sprzętu i wyposażenia. Zamawiający wymaga, aby dostarczone przez Wykonawcę urządzenia i meble zostały wniesione, ustawione, zamontowane, zainstalowane i podłączone w pomieszczeniach wg wskazań Zamawiającego. Sposób rozstawienia mebli i instalacji sprzętu określa Załącznik nr 5 i 6 niniejszej SIWZ pn. Plan pracowni. Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie dostarczane w ramach zamówienia było zainstalowane dostarczonym na sprzęcie. Aktywacji dokona wyznaczony pracownik Zamawiającego w trakcie procedury odbiorowej. III. Szkolenie pracowników Zamawiający wymaga by nauczyciele prowadzący pracownie i laboratoria zostali przez Wykonawcę przeszkoleni w ramach zamówienia w terminie 10 dni od zakończenia realizacji zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30200000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 1) w przypadku składania oferty na część 1 zamówienia pn. Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego wraz z meblami do laboratoriów wadium w wysokości: 4 500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych); 2) w przypadku składania oferty na część 2 zamówienia pn. Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego wraz z meblami do pracowni przyrodniczych wadium w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych). 2. Forma wniesienia wadium: 1) forma pieniężna; 2) poręczenie bankowe, poręczenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancja bankowa; 4) gwarancja ubezpieczeniowa; 5) poręczenie udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240 .). 3. Sposób wniesienia wadium. 1) W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej: a) należy dokonać przelewu na rachunek bankowy zamawiającego nr 67 8215 1029 2002 0021 4609 0004 z dopiskiem: wadium w postępowaniu na „Modernizacja i wyposażenie pracowni i laboratoriów ukierunkowana na rozwój kompetencji kluczowych na terenie gminy Płośnica” wadium na część ……. b) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert tj. do 19.09.2019 r. do godz. 10.00, przy czym za moment wniesienia wadium w pieniądzu uznaje się datę wpływu środków na konto Zamawiającego, c) wadium w pieniądzu Zamawiający przechowuje nieoprocentowanym na rachunku bankowym; 2) W przypadku wniesienia wadium w jednej z form określonej w pkt 9.2 pkt 2-5 SIWZ a) dokument musi zawierać klauzule gwarantujące bezwarunkową wypłatę na rzecz zamawiającego w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 PZP; b) dokument musi obejmować cały okres związania ofertą; c) oryginał gwarancji, poręczenia należy złożyć najpóźniej w dniu składania ofert tj. do 19.09.2019 r. do godz. 10.00 do godz. 1000 w Sekretariacie Zamawiającego (I Piętro). 4. Zamawiający zwraca wadium a) niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a i 5 PZP dotyczącego przesłanek zatrzymania wadium; b) niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego i wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy - Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza; c) niezwłocznie na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, d) Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium po wyborze oferty najkorzystniejszej, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 5. Wadium wnoszone w formie poręczeń bankowych, poręczeń kasy oszczędnościowo – kredytowej, gwarancji bankowych, gwarancji ubezpieczeniowych, poręczeń udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości winno zawierać: a) wskazanie gwaranta lub poręczyciela (nazwa podmiotu udzielającego gwarancji lub poręczenia), b) wskazanie beneficjenta Gmina Płośnica c) określenie terminu obowiązywania gwarancji lub poręczenia (musi obejmować okres związania ofertą), d) określenie kwoty poręczenia lub gwarancji (musi być równa kwocie wadium), e) gwarantować wypłatę należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie”. 6. W zakresie wadium obowiązują uregulowania ustawy PZP zawarte w art. 45 i 46. 7. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli wadium nie zostanie wniesione lub zostanie wniesione w sposób nieprawidłowy. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: nie dotyczy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Pełnomocnictwo w przypadku: a) gdy prawo do reprezentacji Wykonawcy składającego i podpisującego ofertę nie wynika z dokumentu rejestrowego, Wykonawca zobowiązany jest do oferty dołączyć pełnomocnictwo dla tej osoby. b) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Dokument pełnomocnictwa musi być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie: postępowania o zamówienie publiczne którego dotyczy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania, obejmujący przede wszystkim: - reprezentowanie Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego; - zaciąganie zobowiązań w imieniu Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego; - złożenie oferty wspólnie; - prowadzenie korespondencji i podejmowanie zobowiązań związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę ustanowionego jako pełnomocnika i przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawcy. Stosowne pełnomocnictwo winno zostać załączone do oferty w formie oryginału pełnomocnictwa lub kopii poświadczonej notarialnie. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 2. Oświadczenie o przynależności/braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP, Wykonawca składa, stosownie do treści art. 24 ust. 11 Pzp (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 Pzp), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór stanowi załącznik nr 10 do SIWZ;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach