Przetargi.pl
Modernizacja i adaptacja budynku świetlicy w miejscowości Bobrowniki gmina Chociwel na potrzeby utworzenia KLUBU SENIOR+

Gmina Chociwel ogłasza przetarg

 • Adres: 73-120 Chociwel, ul. Armii Krajowej
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 915 622 024 , fax. 915 622 076
 • Data zamieszczenia: 2021-10-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Chociwel
  ul. Armii Krajowej 52
  73-120 Chociwel, woj. zachodniopomorskie
  tel. 915 622 024, fax. 915 622 076
  REGON: 52841600000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.chociwe.pl - bip

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja i adaptacja budynku świetlicy w miejscowości Bobrowniki gmina Chociwel na potrzeby utworzenia KLUBU SENIOR+
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  modernizacja i adaptacja pomieszczeń świetlicy do funkcjonowania KLUBU SENIOR+. W ramach powyższego zadania planuje się przeprowadzenie następujących działań adaptacyjnych: I. Roboty murowe i rozbiórkowe wewnętrzne: 1. Remont konstrukcji dachu i wymiana pokrycia dachu. 2. Ocieplenie cokołu. 3. Docieplenie ścian zewnętrznych powyżej cokołu. 4. Remont schodów zewnętrznych wraz z okładziną. 5. Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych. 6. Montaż nowego zbiornika bezodpływowego na nieczystości. 7. Wydzielenie pomieszczenia szatni i recepcji. 8. Wymiana stolarki drzwiowej zewn. i wewnętrznej. 9. Wykonanie stropu podwieszonego typu Thermatex. 10. Wymiana pieców akumulacyjnych. 11. Malowanie ścian i sufitów. 12. Montaż oświetlenia. 13. Docieplenie stropu. 14. Remont sanitariatów. 15. Wykonanie chodnika.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach