Przetargi.pl
Modernizacją budynków Zespołu Przedszkoli Miejskich nr 3 w Gliwicach.

Zespół Przedszkoli Miejskich Nr 3 w Gliwicach ogłasza przetarg

 • Adres: 44-100 Gliwice, Sikornik
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 322322414 , fax. 322322414
 • Data zamieszczenia: 2020-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Przedszkoli Miejskich Nr 3 w Gliwicach
  Sikornik 48
  44-100 Gliwice, woj. śląskie
  tel. 322322414, fax. 322322414
  REGON: 36389800800000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacją budynków Zespołu Przedszkoli Miejskich nr 3 w Gliwicach.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówieniem publicznym objęte są roboty remontowo-budowlane związane z kontynuacją   modernizacją budynków Zespołu Przedszkoli Miejskich nr 3 w Gliwicach.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach