Przetargi.pl
„Malowanie krat okiennych w budynku nr 76 w Kielcach”

33 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Nowej Dębie ogłasza przetarg

 • Adres: 39-460 Nowa Dęba, Anieli Krzywoń
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 261 162 504, , fax. 261 162 506
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 33 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Nowej Dębie
  Anieli Krzywoń 1
  39-460 Nowa Dęba, woj. podkarpackie
  tel. 261 162 504, , fax. 261 162 506
  REGON: 18069282800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://33wog.wp.mil.pl/pl/bip/zamowienia/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka Wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Malowanie krat okiennych w budynku nr 76 w Kielcach”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia stanowi malowanie krat okiennych w budynku nr 76- Magazyn mundurowy w kompleksie wojskowym w Kielcach, administrowanym przez 33 Wojskowy Oddział Gospodarczy. 2. Zakres prac obejmuje przede wszystkim: 1) Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do 2 stopnia czystości krat okiennych; 2) Odtłuszczanie konstrukcji okiennych; 3) Malowanie pędzlem farbą do gruntowania chlorokauczukową; 4) Malowanie pędzlem emalią chlorokauczukową; 5) Oczyszczanie gzymsu i uzupełnienie ubytków tynkiem cementowo- wapiennym 6) Wzmocnienie podłoża przez zagruntowanie gzymsu preparatami gruntującymi. 7) Malowanie gzymsu farbą elewacyjną na wcześniej przygotowanym podłożu w kolorze zbliżonym do istniejącego; 8) Naprawa pokrycia dachowego papą termozgrzewalną, jednokrotne pokrycie papą wierzchniego pokrycia po wyrównaniu istniejącego pokrycia papy; 9) Rozebranie obróbek blacharskich, pasów elewacyjnych, podrynnowych, rynien i rur spustowych z blachy nadającej się do użytku; 10) Wykonanie i montaż z blachy ocynkowanej gr. 0,55 mm powlekanej, obróbek blacharskich, pasów elewacyjnych, podrynnowych; 11) Montaż rynien i rur spustowych wcześniej zdemontowanych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach