Przetargi.pl
Letnie oczyszczanie dróg i placów na terenie miasta Środa Śląska w okresie od 01.01.2016r. do 30.09.2016r.

Gmina i Miasto Środa Śląska ogłasza przetarg

 • Adres: 55-300 Środa Śląska, Plac Wolności 5
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 3960724 , fax. 71 3173405
 • Data zamieszczenia: 2015-12-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina i Miasto Środa Śląska
  Plac Wolności 5 5
  55-300 Środa Śląska, woj. dolnośląskie
  tel. 71 3960724, fax. 71 3173405
  REGON: 69291493227000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.srodaslaska.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Letnie oczyszczanie dróg i placów na terenie miasta Środa Śląska w okresie od 01.01.2016r. do 30.09.2016r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia obejmuje: wykonanie robót budowlanych, których celem jest: Letnie oczyszczanie dróg i placów na terenie miasta Środa Śląska w okresie od 01.01.2016r. do 30.09.2016r. które obejmuje następujące części: CZĘŚĆ 1 - mechaniczne i ręczne oczyszczanie chodników, placów i parkingów zgodnie z załącznikami 1-4, opróżnienie koszy ulicznych oraz pełnienie dyżuru sprzątania miasta. Na przedmiotowy zakres rzeczowy CZĘSCI 1 składa się: 1. Oczyszczanie chodników, placów i parkingów, które  polega na: ?       usunięciu wszelkich zanieczyszczeń (liście, papiery, pety, szkło, plastiki, odchody, piasek  itp. wraz z ich wywózką i utylizacją) z całej powierzchni chodników (wraz z nawierzchnią dojść dla pieszych) parkingów i placów, ?       ręcznym oczyszczaniu chodników, parkingów, gdzie z uwagi na parkujące samochody występują utrudnienia w mechanicznym oczyszczaniu. W miejscach niedostępnych dla zamiatarki. Wykonawca będzie zobowiązany do ręcznego oczyszczenia tych miejsc. ?       ręcznym, lub chemicznym usunięciu darni, chwastów i trawy rosnących przy krawężnikach (przy stosowaniu środków chemicznych uschnięte chwasty należy usunąć), ?       mechanicznym, ręcznym, lub chemicznym usunięciu darni, chwastów i trawy z całej powierzchni chodników, placów i parkingów (przy stosowaniu środków chemicznych uschnięte chwasty należy usunąć), ?       pieleniu, przycinaniu trawy i odrostów w drzew rosnących w obrębie w chodników 2.  Oczyszczanie jezdni, które polega na: ?         usunięciu wszelkich zanieczyszczeń (liście, papiery, pety, szkło, plastiki, odchody, piasek  itp. wraz z ich   wywózką i utylizacją) z całej szerokości pasa jezdni łącznie z krawężnikami wraz z ich opaskami oraz z zatokami autobusowymi, parkingowymi, polami martwymi, powierzchniami skrzyżowań (pasy włączenia i wyłączenia), wysepkami, ?         ręcznym, lub chemicznym usunięciu darni, chwastów i trawy rosnących przy krawężnikach (przy stosowaniu środków chemicznych uschnięte chwasty należy usunąć), ?         ręcznym oczyszczaniu ulic, gdzie z uwagi na parkujące samochody występują utrudnienia  w mechanicznym oczyszczaniu. W miejscach niedostępnych dla zamiatarki Wykonawca będzie zobowiązany do ręcznego oczyszczenia tych miejsc, 3.Oczyszczanie jezdni, chodników,  placów odbywać się będzie zgodnie z ustalonym harmonogramem (załącznik 1-4). 4. Oczyszczanie  mechaniczne i ręczne jezdni, chodników, placów oraz parkingów zgodnie   z załącznikami 1-4 winno zakończyć się do godz. 8:00. Dopuszcza się sprzątanie ulic i placów   o mniejszym natężeniu ruchu do godz. 11. 5. Pełnienie dyżuru sprzątania miasta w obrębie ulic oczyszczanych zgodnie z załącznikami1-4,    w godz. 13:00 do 15:00 polegającym na zbieraniu luzu śmieciowego (liście, woreczki, śmieci, pety, psie odchody, szkło, puszki, butelki plastikowe itp.) 6. Opróżnianie koszy ulicznych winno się odbywać stale od poniedziałku do piątku, tak aby nie dopuścić do  ich przepełnienia nieczystościami, w okresie od stycznia do kwietnia - od godziny 6:00 do 15:00, w okresie od maja do września - od godziny 6:00 do 20:00. Wykaz aktualnych koszy znajduję się w załączniku nr  7. 7. Zamawiający dopuszcza użycie dmuchawy wyłącznie z jednoczesnym użyciem innego sprzętu  - zamiatarki, nie wcześniej niż od godziny 6:00. Wykonawca zobowiązany jest do użycia dmuchawy,  w taki sposób, aby zanieczyszczenia nie zostały zamiatane pod zieleń miejską (krzaki, drzewa, żywopłoty itd.) oraz w sposób zapobiegający zanieczyszczeniom przyległych nieruchomości  i parkujących samochodów. 8. Usuwanie zanieczyszczeń powstałych na wskutek zdarzenia drogowego w terminie 1 godz. od zgłoszenia przekazanego drogą elektroniczną  na adres e-mailowy Wykonawcy. 9. Prace porządkowe przy likwidacji dzikich wysypisk polegająca na uporządkowaniu terenu wraz  z załadunkiem odpadów pozostawionych w miejscach publicznych i przekazaniem ich do zagospodarowania. Likwidacja tzw. dzikich wysypisk odbywać się będzie na  zgłoszenie . CZĘŚĆ 2 - oczyszczanie ulic i parkingów na zgłoszenie, zgodnie z załącznikiem 5. Na przedmiotowy zakres rzeczowy CZĘŚĆ 2 składa się: 1. Oczyszczanie chodników, placów i parkingów, które  polega na: ?         usunięciu wszelkich zanieczyszczeń (liście, papiery, pety, szkło, plastiki, odchody, piasek  itp. wraz z ich wywózką i utylizacją) z całej powierzchni chodników (wraz z nawierzchnią dojść dla pieszych) parkingów i placów, ?         ręcznym oczyszczaniu chodników, parkingów, gdzie z uwagi na parkujące samochody występują utrudnienia w mechanicznym oczyszczaniu. W miejscach niedostępnych dla zamiatarki. Wykonawca będzie zobowiązany do ręcznego oczyszczenia tych miejsc. ?         ręcznym, lub chemicznym usunięciu darni, chwastów i trawy rosnących przy krawężnikach (przy stosowaniu środków chemicznych uschnięte chwasty należy usunąć), ?         mechanicznym, ręcznym, lub chemicznym usunięciu darni, chwastów i trawy z całej powierzchni chodników, placów i parkingów (przy stosowaniu środków chemicznych uschnięte chwasty należy usunąć), ?         pieleniu, przycinaniu trawy i odrostów w drzew rosnących w obrębie w chodników 2.  Oczyszczanie jezdni, które polega na: ?         usunięciu wszelkich zanieczyszczeń (liście, papiery, pety, szkło, plastiki, odchody, piasek  itp. wraz z ich   wywózką i utylizacją) z całej szerokości pasa jezdni łącznie z krawężnikami wraz z ich opaskami oraz z zatokami autobusowymi, parkingowymi, polami martwymi, powierzchniami skrzyżowań (pasy włączenia i wyłączenia), wysepkami, ?         ręcznym, lub chemicznym usunięciu darni, chwastów i trawy rosnących przy krawężnikach (przy stosowaniu środków chemicznych uschnięte chwasty należy usunąć), ?         ręcznym oczyszczaniu ulic, gdzie z uwagi na parkujące samochody występują utrudnienia   w mechanicznym oczyszczaniu. W miejscach niedostępnych dla zamiatarki Wykonawca będzie zobowiązany do ręcznego oczyszczenia tych miejsc, 3. Oczyszczanie ulic, chodników i parkingów odbywać się będzie na zgłoszenie (załącznik 5) 4. Wykonawca zobowiązany jest do oczyszczenia ulic na zgłoszenie, w terminie 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia ich przez zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłaszania ulic na zgłoszenie w godzinach popołudniowych (do godziny 20.00). CZĘŚĆ 3 - sprzątanie luzu śmieciowego oraz opróżnianie koszy ulicznych w soboty, niedziele i dni świąteczne zgodnie z załącznikiem 6 i 7. Na przedmiotowy zakres rzeczowy CZEŚCI 3 składa się: 1. Pełnienie dyżuru sprzątania miasta w obrębie ulic oczyszczanych zgodnie z załącznikiem nr 6     w soboty i niedziele oraz dni świąteczne w godz. od 6:00 do 8:30 oraz w godz. 13:00 do 15:30 polegającym na zbieraniu luzu śmieciowego (liście, woreczki, śmieci, pety, psie odchody, szkło, puszki, butelki plastikowe itp.) i zamiataniu zanieczyszczeń przy krawężnikach z wykorzystaniem tzw. mioteł, również w okresie trwania akcji zimowego utrzymania dróg. 2. Opróżnianie koszy ulicznych w soboty, niedziele i dni świąteczne winno się odbywać stale, tak aby nie dopuścić ich przepełnienia nieczystościami, w okresie od stycznia do kwietnia - od godziny 6:00 do 15:00, w okresie od maja do września - od godziny 6:00 do 20:00. Wykaz aktualnych koszy znajduję się w załączniku nr  7. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia lub zmniejszenia w okresie umownym ilości  koszy ulicznych w obrębie miasta Środa Śląska, co nie będzie miało wpływu na wartość wynagrodzenia Wykonawcy za obsługę i bieżące utrzymanie czystości. CZĘŚĆ 4 - sprzątanie w trakcie i po imprezach plenerowych (organizator lub współorganizacja przez Dom Kultury w Środzie Śląskiej), zgodnie z załącznikiem 8. . Na przedmiotowy zakres rzeczowy ZADANIA 4 składa się: Sprzątanie w trakcie i po imprezach plenerowych (organizator lub współorganizacja przez Dom Kultury w Środzie Śląskiej) zgodnie z załącznikiem 8. Świadczenie przez Wykonawcę usług sprzątania na terenie obiektów, na których organizowane są imprezy plenerowe zwykłe i masowe tj. w szczególności Rynek miasta Środa Śląska, teren zielony na akwenie wodnym Kajaki w Środzie Śląskiej, teren byłego Meprozetu w Środzie Śląskiej, w zakresie : 1. Usługa sprzątania polega w szczególności na wykonywaniu następujących czynności: Termin: 28.05.2016r. Impreza: Koncert gwiazdy Miejsce: Rynek miasta Środa Śląska Termin: 29.05.2016r. Impreza: Przegląd Orkiestr Dętych Miejsce: Rynek miasta Środa Śląska   - zagwarantowanie 4 osób w godz. 16:00-22:00 oraz 8 osób po godzinie 22:00 w dniu 28.05.2016 r. oraz 4 osób w godz. 12:00-21:00 oraz 8 osób po godz. 22:00 w dniu 29.05.2016r. do stałego utrzymania czystości na terenie imprezy oraz drogach i chodnikach przylegających do terenu imprezy (poprzedzone wizją lokalną) polegające na zbieraniu odpadów-śmieci z chodników i ulic-ławostołów oraz bieżące i ciągłe opróżnianie koszy ulicznych i dodatkowych koszy ustawionych przez Wykonawcę wraz z bieżącym wywozem śmieci w trakcie trwania imprezy - zagwarantowanie 40 koszy w podziale, 20 koszy 120 l i 20 koszy 240 l ustawionych w miejscach wyznaczonych przez Zamawiającego - na terenie imprezy obowiązuje zakaz składowania śmieci, Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego wywozu śmieci z terenu imprezy -Po imprezie zagwarantowanie 8 osób do gruntownego posprzątania terenu imprezy oraz dróg i chodników przylegających do terenu imprezy wraz z wywozem śmieci, bezpośrednio po zakończeniu imprezy do godz. 5:00 - należyte wykonanie usługi zostanie dokonane na podstawie protokołu odbioru o godz. 7:00 dnia następnego do usług porządkowych sprzątania związanych z organizacją imprezy plenerowej zwykłej należy: ?         przygotowanie obiektu - terenu przed imprezą, tj. sprzątanie wstępne miejsca imprezy ?         dostawę -zabezpieczenie pojemników na śmieci wraz z workami, w razie potrzeb również pojemników wielkogabarytowych. ?         zapewnienie personelu sprzątającego dbającego o czystość i należyte utrzymanie porządku. ?         bieżące utrzymanie czystości w trakcie imprezy: uzupełnienie worków na śmieci, zbieranie śmieci, ?         kompleksowe sprzątanie terenu/obiektu po zakończeniu imprezy. ?         zamiatanie dróg, parkingów, chodników i innych ciągów komunikacyjnych ?         sprzątanie całości obszaru imprezy bezzwłocznie po zakończeniu imprezy Czynności te Wykonawca będzie realizował w czasie uzgodnionym z Zamawiającym. Nieczystości stałe będą składowane w kontenerach ustawionych przez Wykonawcę  na terenach wskazanych przez Zamawiającego. Termin: 05.06.2016r. Impreza: Dzień Dziecka Miejsce: teren zielony na akwenie wodnym Kajaki Środa Śląska - zagwarantowanie 2 osób w godz. 12:00-20:00 oraz 4 osób po godz. 20:00 do stałego utrzymania czystości na terenie imprezy oraz drogach i chodnikach przylegających do terenu imprezy (poprzedzone wizją lokalną) polegające na zbieraniu odpadów-śmieci z chodników i ulic/ławostołów oraz bieżące i ciągłe opróżnianie koszy ulicznych i dodatkowych koszy ustawionych przez Wykonawcę wraz z bieżącym wywozem śmieci w trakcie trwania imprezy - zagwarantowanie 20 koszy w podziale, 10 koszy 120 l i 10 koszy 240 l ustawionych w miejscach wyznaczonych przez Zamawiającego - na terenie imprezy obowiązuje zakaz składowania śmieci, Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego wywozu śmieci z terenu imprezy -Po imprezie zagwarantowanie 4 osób do gruntownego posprzątania terenu imprezy oraz dróg i chodników przylegających do terenu imprezy wraz z wywozem śmieci, bezpośrednio po zakończeniu imprezy do godz. 5:00 - należyte wykonanie usługi zostanie dokonane na podstawie protokołu odbioru o godz. 7:00 dnia następnego do usług porządkowych sprzątania związanych z organizacją imprezy plenerowej zwykłej należy: ?         przygotowanie obiektu- terenu przed imprezą, tj. sprzątanie wstępne miejsca imprezy ?         dostawę -zabezpieczenie pojemników na śmieci wraz z workami, w razie potrzeb również pojemników wielkogabarytowych. ?         zapewnienie personelu sprzątającego dbającego o czystość i należyte utrzymanie porządku. ?         bieżące utrzymanie czystości w trakcie imprezy: uzupełnienie worków na śmieci, zbieranie śmieci, ?         kompleksowe sprzątanie terenu/obiektu po zakończeniu imprezy. ?         zamiatanie dróg, parkingów, chodników i innych ciągów komunikacyjnych ?         sprzątanie całości obszaru imprezy bezzwłocznie po zakończeniu imprezy Czynności te Wykonawca będzie realizował w czasie uzgodnionym z Zamawiającym. Nieczystości stałe będą składowane w kontenerach ustawionych przez Wykonawcę  na terenach wskazanych przez Zamawiającego. Termin: 25.06.2016r. Impreza: Rozpoczęcie wakacji Miejsce: teren byłego Meprozetu w Środzie Śląskiej - zagwarantowanie 2 osób w godz. 18:00-24:00 oraz 2 osób po godz. 24:00 do stałego utrzymania czystości na terenie imprezy oraz drogach i chodnikach przylegających do terenu imprezy (poprzedzone wizją lokalną) polegające na zbieraniu odpadów/śmieci z chodników i ulic/ławostołów oraz bieżące i ciągłe opróżnianie koszy ulicznych i dodatkowych koszy ustawionych przez Wykonawcę wraz z bieżącym wywozem śmieci w trakcie trwania imprezy - zagwarantowanie 20 koszy w podziale, 10 koszy 120 l i 10 koszy 240 l ustawionych w miejscach wyznaczonych przez Zamawiającego - na terenie imprezy obowiązuje zakaz składowania śmieci, Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego wywozu śmieci z terenu imprezy -Po imprezie zagwarantowanie 2 osób do gruntownego posprzątania terenu imprezy oraz dróg i chodników przylegających do terenu imprezy wraz z wywozem śmieci, bezpośrednio po zakończeniu imprezy do godz. 5:00 - należyte wykonanie usługi zostanie dokonane na podstawie protokołu odbioru o godz. 7:00 dnia następnego do usług porządkowych sprzątania związanych z organizacją imprezy plenerowej zwykłej należy: ?         przygotowanie obiektu - terenu przed imprezą, tj. sprzątanie wstępne miejsca imprezy ?         dostawę -zabezpieczenie pojemników na śmieci wraz z workami, w razie potrzeb również pojemników wielkogabarytowych. ?         zapewnienie personelu sprzątającego dbającego o czystość i należyte utrzymanie porządku. ?         bieżące utrzymanie czystości w trakcie imprezy: uzupełnienie worków na śmieci, zbieranie śmieci, ?         kompleksowe sprzątanie terenu/obiektu po zakończeniu imprezy. ?         zamiatanie dróg, parkingów, chodników i innych ciągów komunikacyjnych ?         sprzątanie całości obszaru imprezy bezzwłocznie po zakończeniu imprezy Czynności te Wykonawca będzie realizował w czasie uzgodnionym z Zamawiającym. Nieczystości stałe będą składowane w kontenerach ustawionych przez Wykonawcę  na terenach wskazanych przez Zamawiającego. Termin: 22-23.07.2016r. Impreza: Festiwal Solidarności Miejsce: teren zielony na akwenie wodnym Kajaki Środa Śląska - zagwarantowanie 2 osób w godz. 14:00-22:00 oraz 4 osób po godz. 22:00 do stałego utrzymania czystości na terenie imprezy oraz drogach i chodnikach przylegających do terenu imprezy (poprzedzone wizją lokalną) polegające na zbieraniu odpadów-śmieci z chodników i ulic-ławostołów oraz bieżące i ciągłe opróżnianie koszy ulicznych i dodatkowych koszy ustawionych przez Wykonawcę wraz z bieżącym wywozem śmieci w trakcie trwania imprezy - zagwarantowanie 20 koszy w podziale, 10 koszy 120 l i 10 koszy 240 l ustawionych w miejscach wyznaczonych przez Zamawiającego - na terenie imprezy obowiązuje zakaz składowania śmieci, Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego wywozu śmieci z terenu imprezy -Po imprezie zagwarantowanie 4 osób do gruntownego posprzątania terenu imprezy oraz dróg i chodników przylegających do terenu imprezy wraz z wywozem śmieci, bezpośrednio po zakończeniu imprezy do godz. 5:00 - należyte wykonanie usługi zostanie dokonane na podstawie protokołu odbioru o godz. 7:00 dnia następnego do usług porządkowych sprzątania związanych z organizacją imprezy plenerowej zwykłej należy: ?         przygotowanie obiektu - terenu przed imprezą, tj. sprzątanie wstępne miejsca imprezy ?         dostawę -zabezpieczenie pojemników na śmieci wraz z workami, w razie potrzeb również pojemników wielkogabarytowych. ?         zapewnienie personelu sprzątającego dbającego o czystość i należyte utrzymanie porządku. ?         bieżące utrzymanie czystości w trakcie imprezy: uzupełnienie worków na śmieci, zbieranie śmieci, ?         kompleksowe sprzątanie terenu/obiektu po zakończeniu imprezy. ?         zamiatanie dróg, parkingów, chodników i innych ciągów komunikacyjnych ?         sprzątanie całości obszaru imprezy bezzwłocznie po zakończeniu imprezy Czynności te Wykonawca będzie realizował w czasie uzgodnionym z Zamawiającym. Nieczystości stałe będą składowane w kontenerach ustawionych przez Wykonawcę  na terenach wskazanych przez Zamawiającego. Termin: 14.08.2016r. Impreza: Międzynarodowy Festiwal Kultury Ludowej Miejsce: teren zielony na akwenie wodnym Kajaki Środa Śląska - zagwarantowanie 4 osób w godz. 13:00-22:00 oraz 8 osób po godz. 22:00 do stałego utrzymania czystości na terenie imprezy oraz drogach i chodnikach przylegających do terenu imprezy (poprzedzone wizją lokalną) polegające na zbieraniu odpadów/śmieci z chodników i ulic/ławostołów oraz bieżące i ciągłe opróżnianie koszy ulicznych i dodatkowych koszy ustawionych przez Wykonawcę wraz z bieżącym wywozem śmieci w trakcie trwania imprezy - zagwarantowanie 40 koszy w podziale, 20 koszy 120 l i 20 koszy 240 l ustawionych w miejscach wyznaczonych przez Zamawiającego - na terenie imprezy obowiązuje zakaz składowania śmieci, Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego wywozu śmieci z terenu imprezy -Po imprezie zagwarantowanie 8 osób do gruntownego posprzątania terenu imprezy oraz dróg i chodników przylegających do terenu imprezy wraz z wywozem śmieci, bezpośrednio po zakończeniu imprezy do godz. 5:00 - należyte wykonanie usługi zostanie dokonane na podstawie protokołu odbioru o godz. 7:00 dnia następnego do usług porządkowych sprzątania związanych z organizacją imprezy plenerowej zwykłej należy: ?         przygotowanie obiektu - terenu przed imprezą, tj. sprzątanie wstępne miejsca imprezy ?         dostawę-zabezpieczenie pojemników na śmieci wraz z workami, w razie potrzeb również pojemników wielkogabarytowych. ?         zapewnienie personelu sprzątającego dbającego o czystość i należyte utrzymanie porządku. ?         bieżące utrzymanie czystości w trakcie imprezy: uzupełnienie worków na śmieci, zbieranie śmieci, ?         kompleksowe sprzątanie terenu/obiektu po zakończeniu imprezy. ?         zamiatanie dróg, parkingów, chodników i innych ciągów komunikacyjnych ?         sprzątanie całości obszaru imprezy bezzwłocznie po zakończeniu imprezy Czynności te Wykonawca będzie realizował w czasie uzgodnionym z Zamawiającym. Nieczystości stałe będą składowane w kontenerach ustawionych przez Wykonawcę  na terenach wskazanych przez Zamawiającego. Termin: 21.08.2016r. Impreza: Dożynki gminne Miejsce: teren boiska/świetlicy w Wojczycach - zagwarantowanie 5 osób w godz. 10:00-24:00 oraz 8 osób w po godz. 24:00 do stałego utrzymania czystości na terenie imprezy oraz drogach i chodnikach przylegających do terenu imprezy (poprzedzone wizją lokalną) polegające na zbieraniu odpadów-śmieci z chodników i ulic-ławostołów oraz bieżące i ciągłe opróżnianie koszy ulicznych i dodatkowych koszy ustawionych przez Wykonawcę wraz z bieżącym wywozem śmieci w trakcie trwania imprezy - zagwarantowanie 40 koszy w podziale, 20 koszy 120 l i 20 koszy 240 l ustawionych w miejscach wyznaczonych przez Zamawiającego - na terenie imprezy obowiązuje zakaz składowania śmieci, Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego wywozu śmieci z terenu imprezy -Po imprezie zagwarantowanie 8 osób do gruntownego posprzątania terenu imprezy oraz dróg i chodników przylegających do terenu imprezy wraz z wywozem śmieci, bezpośrednio po zakończeniu imprezy do godz. 5:00 - należyte wykonanie usługi zostanie dokonane na podstawie protokołu odbioru o godz. 7:00 dnia następnego do usług porządkowych sprzątania związanych z organizacją imprezy plenerowej zwykłej należy: ?         przygotowanie obiektu terenu przed imprezą, tj. sprzątanie wstępne miejsca imprezy ?         dostawę zabezpieczenie pojemników na śmieci wraz z workami, w razie potrzeb również pojemników wielkogabarytowych. ?         zapewnienie personelu sprzątającego dbającego o czystość i należyte utrzymanie porządku. ?         bieżące utrzymanie czystości w trakcie imprezy: uzupełnienie worków na śmieci, zbieranie śmieci, ?         kompleksowe sprzątanie terenu/obiektu po zakończeniu imprezy. ?         zamiatanie dróg, parkingów, chodników i innych ciągów komunikacyjnych ?         sprzątanie całości obszaru imprezy bezzwłocznie po zakończeniu imprezy Czynności te Wykonawca będzie realizował w czasie uzgodnionym z Zamawiającym. Nieczystości stałe będą składowane w kontenerach ustawionych przez Wykonawcę  na terenach wskazanych przez Zamawiającego. Termin: 10-11.09.2016r. Impreza: Święto Wina i Miodu Pitnego Miejsce: rynek miasta Środa Śląska - zagwarantowanie 8 osób w godz. 16:00-23:00 oraz 10 osób po godz. 23:00 w dniu 10.09.2016r.,               8 osób w godz. 12:00-23:00 oraz 10 osób po godz. 23:00 w dniu 11.09.2016r. do stałego utrzymania czystości na terenie imprezy oraz drogach i chodnikach przylegających do terenu imprezy (poprzedzone wizją lokalną) polegające na zbieraniu odpadów/śmieci z chodników i ulic/ławostołów oraz bieżące i ciągłe opróżnianie koszy ulicznych i dodatkowych koszy ustawionych przez Wykonawcę wraz z bieżącym wywozem śmieci w trakcie trwania imprezy - zagwarantowanie 60 koszy w podziale, 30 koszy 120 l i 30 koszy 240 l ustawionych w miejscach wyznaczonych przez Zamawiającego - na terenie imprezy obowiązuje zakaz składowania śmieci, Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego wywozu śmieci z terenu imprezy -Po imprezie zagwarantowanie 10 osób do gruntownego posprzątania terenu imprezy oraz dróg i chodników przylegających do terenu imprezy wraz z wywozem śmieci, bezpośrednio po zakończeniu imprezy do godz. 5:00 - należyte wykonanie usługi zostanie dokonane na podstawie protokołu odbioru o godz. 7:00 dnia następnego   do usług porządkowych sprzątania związanych z organizacją imprezy plenerowej masowej należy: ?         przygotowanie obiektu terenu przed imprezą, tj. sprzątanie wstępne miejsca imprezy ?         dostawę zabezpieczenie pojemników na śmieci wraz z workami, w razie potrzeb również pojemników wielkogabarytowych. ?         zapewnienie personelu sprzątającego dbającego o czystość i należyte utrzymanie porządku. ?         bieżące utrzymanie czystości w trakcie imprezy: uzupełnienie worków na śmieci, zbieranie śmieci, ?         kompleksowe sprzątanie terenu/obiektu po zakończeniu imprezy. ?         zamiatanie dróg, parkingów, chodników i innych ciągów komunikacyjnych ?         sprzątanie całości obszaru imprezy bezzwłocznie po zakończeniu imprezy   Czynności te Wykonawca będzie realizował w czasie uzgodnionym z Zamawiającym. Nieczystości stałe będą składowane w kontenerach ustawionych przez Wykonawcę  na terenach wskazanych przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 906100006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda od Wykonawcy wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.srodaslaska.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach