Przetargi.pl
Leasing operacyjny z opcją wykupu ciągnika komunalnego z osprzętem

Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 11-040 Dobre Miasto, ul. Olsztyńska 19
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 0-89 6161598 , fax. 0-89 6161598
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
  ul. Olsztyńska 19 19
  11-040 Dobre Miasto, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 0-89 6161598, fax. 0-89 6161598
  REGON: 51091389800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: zgk.dobremiasto.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Sp. z o.o.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Leasing operacyjny z opcją wykupu ciągnika komunalnego z osprzętem
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest finansowanie w formie leasingu operacyjnego 1 (jednego) fabrycznie nowego ciągnika komunalnego z osprzętem wg poniższej specyfikacji. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 1)Ciągnik kompaktowy napęd 4x4, z blokadą tylnego mostu moc: minimum 27 KM silnik wysokoprężny o pojemności do 1320 cm3 skrzynia biegów bezstopniowa hydrostatyczna 2-zakresowa tylny WOM - min. 520 obr/min pompa hydrauliczna o wydatku min. 17 l/min min. 1 para tylnych wyjść hydraulicznych udźwig tylnego podnośnika - min. 650 kg kabina z ogrzewaniem ogumienie przednie 23x8,50-12 ogumienie tylne 12,0-16,5 szer. do 1200 mm światło ostrzegawcze (kogut) ciągnik z osprzętem nie może ważyć więcej niż 1300 kg 2)Pług do śniegu czołowy mechanicznie regulowany kąt skrętu tarczy, hydrauliczna regulacja podnoszenia i docisku, szerokość robocza 1,5 - 1,6 m gumowy lemiesz 3)Posypywarka piasku i soli zawieszana ładowność min. 300 kg do 350 kg 1 talerz rozsiewający napędzany od wałka WOM wałek WOM mechaniczne sterowanie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661140002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 7 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zgk.dobremiasto.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach