Przetargi.pl
„Konserwacja łazienki w budynku nr 25- Wojskowa Komenda Uzupełnień w Mielcu”

33 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Nowej Dębie ogłasza przetarg

 • Adres: 39-460 Nowa Dęba, Anieli Krzywoń
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 261 162 504, , fax. 261 162 506
 • Data zamieszczenia: 2020-05-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 33 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Nowej Dębie
  Anieli Krzywoń 1
  39-460 Nowa Dęba, woj. podkarpackie
  tel. 261 162 504, , fax. 261 162 506
  REGON: 18069282800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://33wog.wp.mil.pl/pl/bip/zamowienia/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka Wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Konserwacja łazienki w budynku nr 25- Wojskowa Komenda Uzupełnień w Mielcu”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia stanowi konserwacja łazienki w budynku nr 25, Wojskowa Komenda Uzupełnień w Mielcu. 2. Zakres prac obejmuje przede wszystkim: 1) Roboty rozbiórkowe i demontażowe: - Wyburzenie ścianek działowych, - Skucie płytek ceramicznych ze ścian i podłóg, - Demontaż podejść wod - kan., - Demontaż armatury sanitarnej; - Demontaż grzejnika. 2) Roboty wykończeniowe: - Wykonanie podejść wod- kan., - Wyrównanie posadzek, gruntowanie podłoży, - Wykonanie posadzek dwukolorowych z płytek gres 60x60 cm. - Wykonanie ścian z płytek ściennych wymiarze 30x60 cm., 3) Roboty malarskie: - Przygotowanie powierzchni do malowania ze szpachlowaniem ubytków i nierówności, - Dwukrotne malowanie sufitów i ścian farbami lateksowymi z gruntowaniem środkami gruntującymi, - Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pionów i podłączeń gniazdkowych. 4) Roboty montażowe: - Montaż gotowych kabin systemowych sanitarnych, - Montaż okna uchylno- rozwiernego, podzielonego na dwie części, - Montaż zestawu podtynkowego z miską ustępową wiszącą i deską sedesową wolnoopadającą, - Montaż brodzika i kabiny prysznicowej, - Montaż umywalki i lustra, - Montaż baterii prysznicowej i umywalkowej, - Montaż oprawy oświetleniowej i gniazdek elektrycznych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach