Przetargi.pl
Konserwacja i utrzymanie placów zabaw, siłowni plenerowych, urządzeń street work-out, skateparków, pumptracków i innych obiektów infrastruktury rekreacyjno-sportowej na terenie miasta Chorzowa w podziale na 2 części, zgodnie z załącznikiem nr 11 do SIWZ „Strefy utrzymania”.

Miasto Chorzów, Biuro Zamówień Publicznych ogłasza przetarg

 • Adres: 41-500 Chorzów, Rynek
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 324 165 000 , fax. 32 4165639, 32 4165640
 • Data zamieszczenia: 2021-02-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Chorzów, Biuro Zamówień Publicznych
  Rynek 1
  41-500 Chorzów, woj. śląskie
  tel. 324 165 000, fax. 32 4165639, 32 4165640
  REGON: 27625530600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.chorzow.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Konserwacja i utrzymanie placów zabaw, siłowni plenerowych, urządzeń street work-out, skateparków, pumptracków i innych obiektów infrastruktury rekreacyjno-sportowej na terenie miasta Chorzowa w podziale na 2 części, zgodnie z załącznikiem nr 11 do SIWZ „Strefy utrzymania”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Konserwacja i utrzymanie placów zabaw, siłowni plenerowych, urządzeń street work-out, skateparków, pumptracków i innych obiektów infrastruktury rekreacyjno-sportowej na terenie miasta Chorzowa w podziale na 2 części, zgodnie z załącznikiem nr 11 do SIWZ „Strefy utrzymania” Strefa I – część I oraz Strefa II – część II. Konserwacja i utrzymanie obiektów obejmuje: 1. Prace konserwacyjne i drobne naprawy na placach zabaw, siłowniach plenerowych i innych w/w obiektach zewnętrznych na terenie miasta Chorzowa. 2. Regularne monitorowanie i przeglądy wszystkich „placów” i „urządzeń” pod kątem ich bezpiecznego użytkowania. 3. Reagowanie na zgłoszenia nagłych uszkodzeń i awarii „urządzeń”, szybkie zabezpieczenie urządzeń na miejscu lub naprawa na miejscu, ewentualnie transport urządzeń do miejsca naprawy. 4. Raportowanie wykonanych czynności na wszystkich „placach”. Usługi należy wykonać zgodnie z załączoną charakterystyką przedmiotu zamówienia oraz Strefami utrzymania. Wykonanie zadania nie pogorszy warunków dostępności dla osób niepełnosprawnych. Wykonawca może ubiegać się tylko o jedną część zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50800000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach