Przetargi.pl
Konserwacja dachów odnowienie powłok malarskich na obozowisku w Nowej Dębie, domki nr: 533, 545, 546, 547, 548, 553.

33 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Nowej Dębie ogłasza przetarg

 • Adres: 39-460 Nowa Dęba, Anieli Krzywoń
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 261 162 504, , fax. 261 162 506
 • Data zamieszczenia: 2020-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 33 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Nowej Dębie
  Anieli Krzywoń 1
  39-460 Nowa Dęba, woj. podkarpackie
  tel. 261 162 504, , fax. 261 162 506
  REGON: 18069282800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://33wog.wp.mil.pl/pl/bip/zamowienia/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka Wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Konserwacja dachów odnowienie powłok malarskich na obozowisku w Nowej Dębie, domki nr: 533, 545, 546, 547, 548, 553.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia stanowi odnowienie powłok malarskich dachów domków nr: 533, 545, 546, 547, 548 oraz 533 w Nowej Dębie. 2. Zakres prac obejmuje przede wszystkim: 1) Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne oraz odłuszczanie powierzchni z blachy falistej oraz kominów wentylacyjnych, 2) Izolacja szczelin kalenicowych masą dekarską, 3) Uzupełnienie i wymiana brakujących lub uszkodzonych wkrętów mocujących blachę, 4) Malowanie farbą powierzchni dachów i kominów, 5) Wymiana wypełnienia ze szkła zbrojonego w balustradzie schodów zewnętrznych, 6) Montaż rusztowań, 7) Uporządkowanie terenu po wykonaniu robót konserwacyjnych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach