Przetargi.pl
„Kompleksowe wykonanie usługi w zakresie dowozu dzieci do placówek oświatowych Gminy Skąpe w 2021 roku”

Gmina Skąpe ogłasza przetarg

 • Adres: 66-213 Skąpe, Skąpe
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 068 3419213 w. 22 , fax. 683 419 180
 • Data zamieszczenia: 2021-08-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Skąpe
  Skąpe 65
  66-213 Skąpe, woj. lubuskie
  tel. 068 3419213 w. 22, fax. 683 419 180
  REGON: 97077050500000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Kompleksowe wykonanie usługi w zakresie dowozu dzieci do placówek oświatowych Gminy Skąpe w 2021 roku”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  . Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane dla zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowego wykonania usługi w zakresie dowozu dzieci do placówek oświatowych Gminy Skąpe w 2021 r.”. 2. Usługę transportową w zakresie autobusowych przewozów szkolnych Wykonawca wykona na podstawie miesięcznych biletów uczniów z terenu Gminy Skąpe do placówek oświatowych w 2021 roku w okresie ich funkcjonowania, na następujących warunkach: a) uczniowie mają być przewożeni (dowozy i odwozy) w dni nauki szkolnej do: - Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Międzylesiu, Międzylesie 6 66-213 Skąpe - Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w Ołoboku, ul. Wojciechowskiego 25, 66-213 Skąpe - Szkoły Podstawowej w Radoszynie, Radoszyn 77, 66-213 Skąpe b) realizacja przewozów dzieci odbywać się będzie na podstawie imiennych biletów miesięcznych;
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach