Przetargi.pl
"Kompleksowe utrzymanie czystości w Krytej Pływalni oraz Hali Sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętach w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r."

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kętach ogłasza przetarg

 • Adres: 32-650 Kęty, os. Nad Sołą
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 338 455 121 , fax. 338 455 121
 • Data zamieszczenia: 2021-12-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kętach
  os. Nad Sołą 29
  32-650 Kęty, woj. małopolskie
  tel. 338 455 121, fax. 338 455 121
  REGON: 72145604000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.osir.kety.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: samorządowy zakład budżetowy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  "Kompleksowe utrzymanie czystości w Krytej Pływalni oraz Hali Sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętach w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r."
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są usługi kompleksowego utrzymania czystości w Krytej Pływalni oraz Hali Sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętach w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90910000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach