Przetargi.pl
Kompleksowe usługi sprzątania terenów zewnętrznych przed budynkami: Sądu Okręgowego i Rejonowego w Tarnowie, Sądu Rejonowego w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Sądu Rejonowego w Bochni wraz z utrzymaniem terenów zielonych przy tych obiektach.

Sąd Okręgowy w Tarnowie ogłasza przetarg

 • Adres: 33-100 Tarnów, ul. J. Dąbrowskiego
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 14 688 74 05 , fax. 14 688 74 17
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Okręgowy w Tarnowie
  ul. J. Dąbrowskiego 27
  33-100 Tarnów, woj. małopolskie
  tel. 14 688 74 05, fax. 14 688 74 17
  REGON: 57070800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tarnow.so.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: sąd powszechny

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowe usługi sprzątania terenów zewnętrznych przed budynkami: Sądu Okręgowego i Rejonowego w Tarnowie, Sądu Rejonowego w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Sądu Rejonowego w Bochni wraz z utrzymaniem terenów zielonych przy tych obiektach.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Kompleksowe usługi sprzątania terenów zewnętrznych przed budynkami: Sądu Okręgowego i Rejonowego w Tarnowie, Sądu Rejonowego w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Sądu Rejonowego w Bochni wraz z utrzymaniem terenów zielonych przy tych obiektach.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90910000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach