Przetargi.pl
Kompleksowe usługi pralnicze wraz z wynajmem bielizny szpitalnej na potrzeby Szpitala Powiatowego w Rawiczu Sp. z o.o.”

"SZPITAL POWIATOWY W RAWICZU" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ogłasza przetarg

 • Adres: 63-900 Rawicz, ul. gen. Grota Roweckiego 6
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. +48 65 53762224 , fax. +48 65 5467064
 • Data zamieszczenia: 2023-03-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: "SZPITAL POWIATOWY W RAWICZU" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  ul. gen. Grota Roweckiego 6
  63-900 Rawicz, woj. wielkopolskie
  tel. +48 65 53762224, fax. +48 65 5467064
  REGON: 300904130
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowe usługi pralnicze wraz z wynajmem bielizny szpitalnej na potrzeby Szpitala Powiatowego w Rawiczu Sp. z o.o.”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są kompleksowe usługi pralnicze wraz z wynajmem bielizny szpitalnej na potrzeby Szpitala Powiatowego w Rawiczu Sp. z o.o.2. Przedmiot zamówienia obejmuje:• pranie;• dezynfekcję;• wynajem;• serwis; • transport bielizny szpitalnej i odzieży ochronnej i roboczej;• wdrożenia u Zamawiającego systemu radiowej identyfikacji bielizny (RFID) lub równoważnego.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji znajduje się w Załączniku nr 1 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98310000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach