Przetargi.pl
Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Krótkiej 4 w Wągrowcu

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. CYSTERSÓW WĄGROWIECKICH ogłasza przetarg

 • Adres: 62-100 Wągrowiec, ul. Krótka 4
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-01-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. CYSTERSÓW WĄGROWIECKICH
  ul. Krótka 4
  62-100 Wągrowiec, woj. wielkopolskie
  REGON: 000701369
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Krótkiej 4 w Wągrowcu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowe sprzątanie pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Krótkiej 4 w zakresie:• codziennego sprzątania po godz. 13.00,• serwisu 1 osobowego od godz. 9.00 – 13.00, w przypadku braku możliwości zapewnienia czystości szkoły przez zatrudnionego w szkole pracownika np. jego choroba lub inne zdarzenie losowe, po uprzednim uzgodnieniu przez strony.• sprzątania raz w tygodniu glazury ściennej w pomieszczeniach sanitarnych oraz zabrudzeń na ścianach korytarzy i holi,• pastowania podłóg 2 razy w miesiącu we wszystkich pomieszczeniach lekcyjnych,• 4 razy w roku mycie okien i lamp oświetleniowych,• kompleksowego wysprzątania szkoły i przygotowania jej do nowego roku szkolnego, w tym: mycie okien i pranie firan,• kompleksowego sprzątania szkoły po remontach i malowaniu budynku szkoły.Wykonawca zapewnia certyfikowane środki higieniczne oraz inne certyfikowane środki chemiczne niezbędne do wykonania zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90910000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach