Przetargi.pl
Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń Publicznej Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Przytyku, ul. Szkolna 3, 26 – 650 Przytyk

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Dzieci w Przytyku ogłasza przetarg

 • Adres: 26-650 Przytyk, Szkolna, 3
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-02-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Dzieci w Przytyku
  Szkolna, 3
  26-650 Przytyk, woj. mazowieckie
  REGON: 000271526
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń Publicznej Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Przytyku, ul. Szkolna 3, 26 – 650 Przytyk
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń Publicznej Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Przytyku, ul. Szkolna 3, 26 – 650 Przytyk. Szczegóły zawarte są w SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90910000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach