Przetargi.pl
Kompleksowa produkcja i dostawa materiałów promocyjnych do siedziby zamawiającego

Polska Organizacja Turystyczna ogłasza przetarg

 • Adres: 00-613 Warszawa, Tytusa Chałubińskiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 0-22 5367070, 5367011 , fax. 225 367 004
 • Data zamieszczenia: 2021-01-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Polska Organizacja Turystyczna
  Tytusa Chałubińskiego 8
  00-613 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 0-22 5367070, 5367011, fax. 225 367 004
  REGON: 16213775000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pot.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowa produkcja i dostawa materiałów promocyjnych do siedziby zamawiającego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oraz dostarczenie do siedziby Zamawiającego artykułów promocyjnych do wykorzystania w ramach działalności Polskiej Organizacji Turystycznej. Zamówienie jest podzielone na części: Część I - Maseczka ochronna wielokrotnego użytku - 10 000 szt.; Część II Komin sportowy, elastyczny, szwowy - 10 000 szt.; Część III - T-shirt z nadrukowanym logo - 1 000 szt.; Część IV - Zaślepka na kamerę - 1 000 szt.; Część V - Bawełniany worek ze sznurkiem - 1 000 szt.; Część VI - Bidon sportowy o pojemności 400 ml.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39294100-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach