Przetargi.pl
Kompleksowa organizacja wyjazdu na targi MIPIM w Cannes w 2023 roku

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 85-059 Bydgoszcz, Unii Lubelskiej 4c
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 585 88 23
 • Data zamieszczenia: 2023-01-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.
  Unii Lubelskiej 4c
  85-059 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 585 88 23
  REGON: 341515088
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowa organizacja wyjazdu na targi MIPIM w Cannes w 2023 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksową organizację wyjazdu do Francji na targi MIPIM w Cannes, odbywających się w terminie 14 – 17 marca 2023 roku, w których Zamawiający będzie brał udział w dniach 14 – 16 marca 2023 r. Na zamówienie składają się następujące zadania:1) Usługa transportowa (bilety lotnicze, transfer lotniskowy zagranicą, transfer w Polsce – jeśli dotyczy)2) Usługa hotelowa (noclegi) ze śniadaniami3) Zakup biletów wstępu na targi (wejściówki)4) Zapewnienie ekwiwalentu kosztów wyżywienia5) Zapewnienie ubezpieczenia6) Zapewnienie opiekunaSzczegółowy opis zadań leżących po stronie Wykonawcy został wskazany w SOPZ, stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79997000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach