Przetargi.pl
JEDNORAZOWA DOSTAWA ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH I MATERIAŁÓW POMOCNICZYCH: DZ-23/32/22

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy ogłasza przetarg

 • Adres: 24-100 Puławy, Al. Partyzantów 57
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
  Al. Partyzantów 57
  24-100 Puławy, woj. lubelskie
  REGON: 000080252
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  JEDNORAZOWA DOSTAWA ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH I MATERIAŁÓW POMOCNICZYCH: DZ-23/32/22
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie 1 materiały pomocniczeZadanie 2 odczynniki laboratoryjneZadanie 3 odczynniki laboratoryjneZadanie 4 materiały pomocniczeZadanie 5 materiały pomocniczeZadanie 6 materiały pomocniczeZadanie 7 odczynniki laboratoryjneZadanie 8 odczynniki laboratoryjneZadanie 9 odczynniki laboratoryjneZadanie 10 materiały pomocniczeZadanie 11 materiały pomocniczeZadanie 12 materiały pomocniczeZadanie 13 materiały pomocniczeZadanie 14 materiały pomocniczeZadanie 15 materiały pomocniczeZadanie 16 materiały pomocniczeZadanie 17 odczynniki laboratoryjneZadanie 18 materiały pomocniczeZadanie 19 odczynniki laboratoryjneZadanie 20 odczynniki laboratoryjneZadanie 21 odczynniki laboratoryjneZadanie 22 odczynniki laboratoryjneZadanie 23 materiały pomocniczeZadanie 24 materiały pomocniczeZadanie 25 materiały pomocniczeZadanie 26 materiały pomocniczeZadanie 27 odczynniki laboratoryjneZadanie 28 odczynniki laboratoryjneZadanie 29 odczynniki laboratoryjneZadanie 30 materiały pomocniczeZadanie 31 materiały pomocniczeZadanie 32 odczynniki laboratoryjneZadanie 33 odczynniki laboratoryjneZadanie 34 odczynniki laboratoryjneZadanie 35 materiały pomocniczeZadanie 36 odczynniki laboratoryjneZadanie 37 odczynniki laboratoryjneZadanie 38 odczynniki laboratoryjneZadanie 39 materiały pomocniczeZadanie 40 odczynniki laboratoryjneZadanie 41 odczynniki laboratoryjneZadanie 42 odczynniki laboratoryjneZadanie 44 odczynniki laboratoryjneZadanie 45 odczynniki laboratoryjneZadanie 46 odczynniki laboratoryjneZadanie 47 odczynniki laboratoryjneZadanie 48 odczynniki laboratoryjneZadanie 49 materiały pomocniczeZadanie 50 materiały pomocniczeZadanie 51 materiały pomocniczeZadanie 52 materiały pomocniczeZadanie 53 materiały pomocniczeZadanie 54 materiały pomocniczeZadanie 55 materiały pomocniczeZadanie 56 odczynniki laboratoryjneZadanie 57 materiały pomocniczeZadanie 58 odczynniki laboratoryjneZadanie 59 odczynniki laboratoryjne
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38000000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach