Przetargi.pl
Implementacja zmian dot. dystrybucji szczepionek przeciwko grypie w zakresie integracji systemu SDS - wdrożenie wraz z utrzymaniem

Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych ogłasza przetarg

 • Adres: 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 48 22 360 91 00 , fax. 48 22 360 91 01
 • Data zamieszczenia: 2021-09-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych
  ul. Grzybowska 45
  00-844 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 48 22 360 91 00, fax. 48 22 360 91 01
  REGON: 012199305
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rars.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Agencja wykonawcza

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Implementacja zmian dot. dystrybucji szczepionek przeciwko grypie w zakresie integracji systemu SDS - wdrożenie wraz z utrzymaniem
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Implementacja zmian dot. dystrybucji szczepionek przeciwko grypie w zakresie integracji systemu SDS - wdrożenie wraz z utrzymaniem
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72212218-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach