Przetargi.pl
EKSPLOATACJA I KONSERWACJA FONTANN MIEJSKICH W ŚWINOUJŚCIU W LATACH 2021-2023

Gmina Miasto Świnoujście ogłasza przetarg

 • Adres: 72-600 Świnoujście, ul. Wojska Polskiego
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 3213193 , fax. 91 3215995
 • Data zamieszczenia: 2022-03-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Świnoujście
  ul. Wojska Polskiego 1/5
  72-600 Świnoujście, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 3213193, fax. 91 3215995
  REGON: 81168429000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.um.swinoujscie.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  EKSPLOATACJA I KONSERWACJA FONTANN MIEJSKICH W ŚWINOUJŚCIU W LATACH 2021-2023
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje czynności eksploatacyjne na następujących obiektach fontann wodnych: 1) fontannie wielorzędowej, zlokalizowanej na promenadzie nadmorskiej przy ul. Uzdrowiskowej na wysokości skrzyżowania z ul. Trentowskiego, 2) fontannie „Muszla”, zlokalizowanej na promenadzie nadmorskiej przy ul. Uzdrowiskowej, na przedłużeniu ul. Cieszkowskiego, 3) fontannie „Kładka”, zlokalizowanej przy wejściu na plażę, na przedłużeniu ul. Gierczak 4) fontannie „Zegar” zlokalizowanej na Promenadzie Historycznej przy skrzyżowaniu ul.Żeromskiego z ul. Prusa, 5) fontannie „Kula”, zlokalizowanej przy skrzyżowaniu ul. Słowackiego z ul. Matejki, 6) fontannie zlokalizowanej w Parku Zdrojowym, po prawej stronie Placu Chrobrego, 7) fontannie zlokalizowanej w Parku Zdrojowym, po lewej stronie Placu Chrobrego, 8) fontannie „Źródełko” zlokalizowanej w Parku Zdrojowym na Placu Centralnym, 9) fontannie wielorzędowej wraz z ciekiem wodnym, zlokalizowanych na Placu Wolności, 10) fontannie „Śruba”, zlokalizowanej na skwerze przy zbiegu ul. Piastowskiej i ul.Piłsudskiego, 11) fontannie pływającej, zlokalizowanej na zbiorniku wodnym przy ul. Jachtowej w Parku Zdrojowym,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50800000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach