Przetargi.pl
DZP.26.1.147.2022 NA DOSTAWĘ CIEPŁA W WODZIE GORĄCEJ DLA POTRZEB NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. PRZĘDZALNIANEJ 59,61,63,67, MIELCZARSKIEGO 22 I SIENKIEWICZA 22 W ŁODZI

Zarząd Lokali Miejskich ogłasza przetarg

 • Adres: 90-514 Łódź, al. Kościuszki 47
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Lokali Miejskich
  al. Kościuszki 47
  90-514 Łódź, woj. łódzkie
  REGON: 363752546
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DZP.26.1.147.2022 NA DOSTAWĘ CIEPŁA W WODZIE GORĄCEJ DLA POTRZEB NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. PRZĘDZALNIANEJ 59,61,63,67, MIELCZARSKIEGO 22 I SIENKIEWICZA 22 W ŁODZI
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  DOSTAWA CIEPŁA W WODZIE GORĄCEJ DLA POTRZEB NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. PRZĘDZALNIANEJ 59 W ŁODZIDOSTAWA CIEPŁA W WODZIE GORĄCEJ DLA POTRZEB NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. PRZĘDZALNIANEJ 61 W ŁODZIDOSTAWA CIEPŁA W WODZIE GORĄCEJ DLA POTRZEB NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. PRZĘDZALNIANEJ 63 W ŁODZIDOSTAWA CIEPŁA W WODZIE GORĄCEJ DLA POTRZEB NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. PRZĘDZALNIANEJ 67 W ŁODZIDOSTAWA CIEPŁA W WODZIE GORĄCEJ DLA POTRZEB NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. MIELCZARSKIEGO 22 W ŁODZIDOSTAWA CIEPŁA W WODZIE GORĄCEJ DLA POTRZEB NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. MIELCZARSKIEGO 22 W ŁODZI
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09321000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach