Przetargi.pl
Dzierżawa sezonowego (mobilnego) lodowiska sztucznie mrożonego w sezonie jesienno - zimowym 2017/2018.

Nakielska Administracja Domów Mieszkalnych Sp. z o. o. ogłasza przetarg

 • Adres: 89100 Nakło nad Notecią, ul. Bolesława Krzywoustego
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 304 51 71, , fax. 52 304 51 80
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nakielska Administracja Domów Mieszkalnych Sp. z o. o.
  ul. Bolesława Krzywoustego
  89100 Nakło nad Notecią, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 304 51 71, , fax. 52 304 51 80
  REGON: 9316101500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nadm.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka komunalna.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dzierżawa sezonowego (mobilnego) lodowiska sztucznie mrożonego w sezonie jesienno - zimowym 2017/2018.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa sezonowego (mobilnego) lodowiska sztucznie mrożonego w sezonie jesienno – zimowym 2017/2018. W zakres realizacji dzierżawy lodowiska wchodzi: - dostawa sezonowego (mobilnego) lodowiska sztucznie mrożonego, - dostawa agregatu chłodniczego, - dostawa systemu ziębniczego tafli lodowiska, - dostawa band lodowiska, - montaż wszystkich podzespołów (własnych Wykonawcy), - budowa tafli lodu, - uruchomienie lodowiska, - szkolenie pracowników Zamawiającego, - dostawa maszyny do pielęgnacji lodu (rolba), - dostawa frezarki do lodu (edger), - dostawa suszarki i ostrzałki do łyżew, - dostawa chodników gumowych dla łyżwiarzy, - dostawa 50 par łyżew, - serwisowanie, - demontaż sezonowego (mobilnego) lodowiska sztucznie mrożonego. Informacje ogólne: Sezonowe (mobilne) lodowisko sztucznie mrożone będzie miało wymiary 20mx40m i zostanie zlokalizowane na terenie zewnętrznym Krytej Pływalni „Naquarius” w Nakle nad Notecią przy os. Kazimierza Wielkiego 21. Minimalne wymagania technologiczne: Systemy orurowania powinny być zbudowane z segmentów rur polietylenowych ułożonych na wypoziomowanym podłożu i warstwie izolacji parochronnej z folii oraz izolacji termicznej, wykonanej z płyt styropianowych o grubości nie mniejszej niż 5 cm. W rurach powinien krążyć czynnik mrożący wodę na taflę lodową – glikol. Wężownica ziębnicza lodowiska powinna być z rur polietylenowych o średnicy nie mniejszej niż 16 mm w rozstawie osiowym co nie mniej niż 60 mm w kształcę U – rurki mocowanych za pomocą listew o rozstawie nie mniejszym niż 0,5 m. Agregat chłodniczy powinien być kompaktowy, chłodzony powietrzem w obudowie o wydajności dostosowanej do powierzchni lodowiska, nie mniejszej niż 185kW (przy warunkach: temperatura otoczenia +10°C, ciecz schładzana glikolem etylenowym 35%, temperatura -8°C/-11°C, współczynnik zanieczyszczenia parownika 0,000086 (m2*K)/W. Dla podanych warunków pracy i pełnej mocy chłodniczej wymagane jest, aby współczynnik efektywności energetycznej EER urządzenia był na poziomie min. =>3,0; sezonowy współczynnik efektywności energetycznej ISEER sprężarek min. >4,20 dla następujących temperatur otoczenia: +10°C – 100% obciążenia chłodniczego; +5°C – 75% obciążenia chłodniczego; 0°C – 50% obciążenia chłodniczego; -5°C – 25% obciążenia chłodniczego. Agregat powinien posiadać dwa obiegi chłodnicze z dwoma sprężarkami tłokowymi półhermetycznymi. Każdy obwód czynnika chłodniczego powinien być wyposażony w przetwornik wysokiego ciśnienia, presostat HP/LP zabezpieczający każdą sprężarkę po stronie wysokiego ciśnienia (jeden na obwód czynnika chłodniczego), filtr odwadniacz (jeden na obwód czynnika chłodniczego), termostatyczny zawór rozprężny (jeden na obwód czynnika chłodniczego), zawór elektromagnetyczny (jeden na obwód czynnika chłodniczego), pełen roboczy wsad czynnika ekologicznego (R-410A). Parownik płaszczowo rurowy całkowicie izolowany dwuobwodowy. Skraplacz chłodzony powietrzem, wykonany z rurek miedzianych z aluminiowym obrzeżem – jeden na obwód chłodniczy. Przepływ powietrza przez skraplacz powinien być niezależny na każdym obiegu chłodniczym (oddzielenie przepływu powietrza przez skraplacze). Agregat powinien pracować w temperaturze otoczenia do +15°C oraz być wyposażony we wskaźniki ciśnienia czynnika chłodniczego. Wbudowany moduł pompowy powinien zawierać: odcięcie wejścia i wyjścia, filtr, naczynie wzbiorcze min. 25dm3, zawór bezpieczeństwa 3 bar, manometry przed i za parownikiem, zawór regulacji przepływu cieczy przez parownik, czujnik przepływu. Kompletna szafa zasilająco – sterującą powinna dodatkowo zawierać: na elewacji szafy – lampkę sygnalizacji zasilania oraz lampkę sygnalizacji alarmu ogólnego, rozłącznik główny, czujnik zaniku i kolejności faz oraz jego zabezpieczenie nadmiarowo – prądowe, zabezpieczenie sterowania każdej sprężarki oraz grzałki oleju, termostat zabezpieczający start sprężarek przed zbyt niską temperaturą oleju, wentylatory skraplacza sterowane płynnie. Podczas pracy urządzenia wymagane jest, aby mieć dostęp do zaworu regulacji przepływu i manometrów w taki sposób, aby nie była zakłócona niczym praca urządzenia, np. zasysanie powietrza przez wentylator a nie przez skraplacz. Urządzenie powinno posiadać oznakowanie CE oraz być zgodne ze wszystkimi wymaganiami i normami dotyczącymi tego typu urządzeń. Dokumentację techniczno – rozruchową należy dostarczyć wraz z urządzeniem w języku polskim. Wymaga się, aby moc akustyczna była nie większa niż 92 dB(A); max. spadek ciśnienia po stronie glikolu na parowniku <65kPa; dostępne ciśnienie cieczy na wyjściu chillera >205kPa; wymagane podłączenie hydrauliczne było DN 125; wymiary urządzenia nie przekraczały: długość 3900 mm, szerokość 2250 mm, wysokość 2200 mm. Agregat powinien posiadać dedykowane oprogramowanie sterujące w taki sposób, aby służyło ono do ciągłego nadzoru nad parametrami pracy urządzenia: temperaturę glikolu, harmonogram włączania/wyłączania, zabezpieczenie przed zamarzaniem parownika. Sterowanie zdalne powinno modyfikować wartości zadanych temperatur glikolu, monitorować zadane temperatury glikolu, monitorować działanie agregatu, wentylatorów, pomp, alarmów sprężarek, uruchamianie lub zatrzymanie urządzenia, sterownik powinien umożliwić określenie temperatury na wyjściu glikolu oraz zarządzać pracą pompy. Bandy powinny spełniać wszystkie wymogi bezpieczeństwa. Powinny być wykonane z profili stalowych, wyłożone płytą (np. PE HD 1200 mm x 2400 mm o grubości ok. 8 mm koloru białego z dodatkiem stabilizatora UV). Listwa okopowa powinna być wykonana z polietylenu PE HD 200 mm x 2400 mm o grubości ok. 10 mm koloru żółtego. Listwa poręczowa w kształcie „U” koloru niebieskiego. Bandy powinny posiadać bramę wjazdową dla rolby (o szerokości 2,5-3,0m) oraz dwie furtki dla łyżwiarzy (o szerokości 0,90-1,00 m). Wysokość bandy powinna mieścić się w granicach 1,1-1,2 m. Zaleca się, aby bandy były przytwierdzone do podłoża poprzez przymarzanie tafli, co nie spowoduje uszkodzeń nawierzchni, na której lodowisko zostanie umiejscowione. W związku z planowanym wykorzystaniem lodowiska do amatorskich meczy hokejowych, na obydwu łukach i jednej prostej musi znajdować się siatka ochronna dla publiczności. Maszyna do pielęgnacji lodu (rolba) powinna być dostosowana do utrzymania lodowiska o powierzchni 800m2 (wymiary 20m/40m), o parametrach nie gorszych niż podane poniżej: - silnik spalinowy, chłodzący cieczą, o mocy 16,1kW (21,6KM), 3200 obr/min; - instalacja elektryczna 12V; - prędkość do przodu i tyłu 0-13 km/h; - napęd na 4 koła hydrostatyczny; - opony kolcowane; - przekładnia biegów jednostopniowa w przód, bieg jałowy i bieg wstecz; - zbiornik na śnieg podnoszony i przechylany hydraulicznie; - pojemność zbiornika na śnieg 2m3; - pojemność zbiornika wody 510l; - zbiornik na wodę wykonany ze stali nierdzewnej; - szerokość robocza do 1800 mm; - promień skrętu ze strugiem max 3,5m; - wysokość do 1900mm; - szerokość robocza do 1800 mm; - długość robocza do 3300 mm; - waga netto z agregatem do 1900 kg; - głębokość pracy 0,01mm-3mm. Maszyna do konserwacji lodu (rolba) powinna być wyposażona m. in. w: - przednią oś centralnie wahliwą, ułatwiającą poruszanie się poza lodowiskiem; - boczną szczotkę wysuwaną i sterowaną hydraulicznie; - nadmuch ciepłego powietrza na stanowisku operatora; - oświetlenie, lusterka, hamulec ręczny, sygnalizację dźwiękową. Frezarka do lodu (edger) z silnikiem spalinowym wyposażona w lampę LED o mocy nie mniejszej niż 9 W (w celu punktowego doświetlenia miejsca frezowania). Specyfikacja techniczna powinna przedstawiać następujące (lub inne, nie gorsze) parametry: - silnik spalinowy wyposażony w żeliwną tuleję cylindryczną, ciężkie koło zamachowe, wzmocniony wał cylindryczny z wpustem o średnicy ok. 25 mm, o mocy ok. 5,1kW, o pojemności silnika ok. 190 cm3, moment obrotowy silnika 11,6 Nm przy obrotach 2600 obr/min, rozruch elektryczny, alternator; - uruchamianie silnika za pomocą rozrusznika; - głębokość skrawania regulowana bezstopniowo; - hamulec bezpieczeństwa; - niezależny układ transportowy; - akumulator żelowy 10Ah; - układ frezujący z wymiennymi płytkami ze spieków metali; - szerokość układu frezującego 448 mm; - regulacja pozycji pracy układu frezującego; - wymiary: długość 800 cm, szerokość 460 cm, wysokość 1000cm; - waga: ok. 50 kg; - pojemność zbiornika paliwa ok. 1,1, l. Chodniki gumowe dla łyżwiarzy o grubości 6 mm i szerokości 1,0-1,2m. Długość chodnika wynosi minimum 400m2. W zakresie montażu sezonowego (mobilnego) lodowiska sztucznie mrożonego w sezonie jesienno – zimowym 2017/2018, Wykonawca zobowiązuje się do: 1) wykonania przedmiotu umowy z materiałów i urządzeń własnych, przy użyciu własnych narzędzi, urządzeń i sprzętu – wolnych od wad fizycznych i prawnych, odpowiadających co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, posiadających aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na ich stosowanie. Materiały użyte do wykonania zamówienia muszą być dopuszczone do obrotu w krajach UE, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. 2014 poz. 883 ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi i do powszechnego stosowania w budownictwie. 2) montażu poprzez wykonanie fundamentów z materiałów własnych Wykonawcy na jego koszt, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz trwałe przytwierdzenie w sposób uniemożliwiający mechaniczne oderwanie od podłoża, gwarantujące nienaruszalność. Zamawiający wymaga, aby podłoże pod sezonowe (mobilne) lodowisko sztucznie mrożone było wykonywane bez użycia ciężkiego sprzętu budowlanego. Zamawiający żąda, aby dostarczone sezonowe (mobilne) lodowisko sztucznie mrożone w chwili składania ofert znajdowało się w seryjnej produkcji (rok produkcji – 2014-2016). 3) zapewnienia specjalistycznego kierownictwa i montażu dla dostarczonych przez siebie maszyn i urządzeń, oraz pełnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do prac realizowanych przez Podwykonawców. 4) prowadzenia montażu urządzeń zgodnie z przepisami BHP i p.poż. oraz ograniczenia uciążliwości prowadzenia prac montażowych. 5) zapewnienia w miejscu montażu sezonowego (mobilnego) lodowiska sztucznie mrożonego, w granicach przekazanych przez Zamawiającego, utrzymania czystości i należytego stanu porządkowego, usuwania zanieczyszczeń z miejsca montażu związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia na własny koszt. 6) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody powstałe i wynikającego z jego własnych działań i zaniechań, jak również z działań i zaniechań jego pracowników oraz osób trzecich, którym realizację przedmiotu umowy powierza, lub którymi przy realizacji przedmiotu umowy się posługuje. 7) należytego zabezpieczenia miejsca montażu przed dostępem osób niepowołanych oraz zapewnienia ochrony i dozoru mienia, urządzeń i materiałów znajdujących się na tym terenie. 8) uporządkowania terenu po zakończeniu montażu sezonowego (mobilnego) lodowiska sztucznie mrożonego, i przekazania Zamawiającemu w stanie umożliwiającym pełną eksploatację i czerpanie pożytków. W zakresie demontażu sezonowego (mobilnego) lodowiska sztucznie mrożonego, Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania zasad, zapisów specyfikacji oraz umownych, jak w przypadku montażu przedmiotowego urządzenia. Inne: Dopuszczalny współczynnik całkowitego i nieodwracalnego zniszczenia łyżew po sezonie jesienno – zimowym 2017/2018 wynosi 10%. Wykonawca w razie wytworzenia odpadów jest zobowiązany do postępowania określonego przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21). Przed złożeniem oferty Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej miejsca, w którym zainstalowane zostanie sezonowe (mobilne) lodowisko sztucznie mrożone. Wymienione w komplecie dokumentacji nazwy własne wyrobów/materiałów/urządzeń wskazujące na konkretnego producenta są wyłącznie przykładem ich użycia przy realizacji przedmiotu zamówienia i świadczą o jakości wyrobów/materiałów/urządzeń i nie należy ich traktować jako zobowiązujących, gdyż w żaden sposób nie wiążą one Wykonawcy, a Zamawiający dopuszcza zastosowanie wyrobów/materiałów/urządzeń równoważnych o parametrach nie gorszych niż te, które wskazują zastosowane nazwy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do samokontroli Wykonawcy pod względem jakościowym proponowanych urządzeń, w szczególności do sprawdzenia, czy proponowane urządzenia innym Zamawiającym były wolne od wad technicznych. Wykonawca, składając ofertę, zobowiązuje się wykonać zamówienie opisane w SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45212211-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wysokość wadium ustala się w kwocie 4.000,00 złotych, słownie: cztery tysiące złotych. 2. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Nazwa Banku: Bank Spółdzielczy w Nakle nad Notecią Nr rachunku: 14 8179 0009 0000 6002 2000 0050 z dopiskiem na blankiecie przelewu: wadium na zabezpieczenie oferty przetargowej zadania: Dzierżawa sezonowego (mobilnego) lodowiska sztucznie mrożonego w sezonie jesienno – zimowym 2017/2018. 3. Kopię dowodu przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. 4. Wadium może być wnoszone w formie: pieniądza, poręczenia bankowego, poręczenia pieniężnego spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej (poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia udzielanego przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240), które należy w formie oryginału zdeponować u Zamawiającego, a kopię załączyć do oferty. 5. W zależności od wybranej formy wymienionej w pkt. 4, wniesienie wadium należy potwierdzić poprzez złożenie do oferty: a) oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę: dowodu dokonania przelewu lub poręczenia udzielanego przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240), b) oryginału: gwarancji bankowej, poręczenia bankowego, gwarancji ubezpieczeniowej, poręczenia pieniężnego spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej. 6. Z treści gwarancji powinno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w okresie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 7. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące informacje: 1) nazwa i adres Zamawiającego; 2) nazwę przedmiotu zamówienia; 3) nazwę i adres Wykonawcy; 4) termin ważności gwarancji; 8. Wadium musi być wniesione nie później niż do wyznaczonego terminu składania ofert. 9. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie rachunek bankowy Zamawiającego zostanie uznany pełną kwotą wymaganego wadium. 10. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona. 11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 12. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po unieważnieniu postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego. 13. Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium w okolicznościach, jak w pkt. 10, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 14. W przypadku wniesienia odwołania, Zamawiający nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wezwie wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie skieruje jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą. 15. Zatrzymanie wadium nastąpi w okolicznościach, jeżeli: a) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej, b) wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, c) wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, d) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach