Przetargi.pl
Dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby Powiatu Włoszczowskiego

Starostwo Powiatowe ogłasza przetarg

 • Adres: 29-100 Włoszczowa, ul. Wiśniowa
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 413 944 950 , fax. 413 944 965
 • Data zamieszczenia: 2021-05-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe
  ul. Wiśniowa 10
  29-100 Włoszczowa, woj. świętokrzyskie
  tel. 413 944 950, fax. 413 944 965
  REGON: 29101936000010
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-wloszczowa.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby Powiatu Włoszczowskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dystrybucja energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego. Szacunkowy wolumen - 5 722 932kWh
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 65310000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną