Przetargi.pl
Druk i dystrybucja materiałów informacyjno-promocyjnych dla działań obszarowych PROW 2014-2020.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłasza przetarg

 • Adres: 00930 Warszawa, ul. Wspólna
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 226 232 000 , fax. 226 232 315
 • Data zamieszczenia: 2018-12-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  ul. Wspólna 30
  00930 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 226 232 000, fax. 226 232 315
  REGON: 6388000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/rolnictwo/zamowienia-publiczne-2018-r

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Druk i dystrybucja materiałów informacyjno-promocyjnych dla działań obszarowych PROW 2014-2020.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest druk i dystrybucja materiałów informacyjno-promocyjnych dla działań obszarowych PROW 2014-2020 tj.: 1) kalendarz ścienny wieloplanszowy, 2) kalendarz nabiurkowy (podkładka), w formie planera, typu biuwar. 3) kalendarz typu podkładka pod mysz, 4) kalendarz trójdzielny.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79824000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach