Przetargi.pl
Dowożenie uczniów do Zespołu Szkół w Siemiątkowie i Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łaszewie na terenie Gminy Siemiątkowo w roku szkolnym 2022/2023 oraz transport powrotny”

Gmina Siemiątkowo ogłasza przetarg

 • Adres: 09-135 Siemiątkowo, Władysława Reymonta 3A
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Siemiątkowo
  Władysława Reymonta 3A
  09-135 Siemiątkowo, woj. mazowieckie
  REGON: 130378410
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowożenie uczniów do Zespołu Szkół w Siemiątkowie i Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łaszewie na terenie Gminy Siemiątkowo w roku szkolnym 2022/2023 oraz transport powrotny”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa dowożenia uczniów do Szkół w Siemiątkowie i Łaszewie na terenie Gminy Siemiątkowo w roku szkolnym 2022/2023 oraz transport powrotny.Część 1 - Trasa Nr 1Siemiątkowo – Gradzanowo Kościelne - Łaszewo – Krzeczanowo – Wola Łaszewska – Goszczk – Cyndaty – Gutkowo – Siemiątkowo.( dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Łaszewie i Zespołu Szkół w Siemiątkowie).Długość trasy 33 km.Liczba dowożonych uczniów:- Przywóz uczniów: 730 – 750 : Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łaszewie – 22 uczniów i Zespół Szkół w Siemiątkowie – 33 uczniów;- Kurs popołudniowy (przedszkolaki, kl. '0”, I. II, III, IV), odwóz godz. 1240: Szkoła Podstawowa w Łaszewie – 9 uczniów i Zespół Szkół w Siemiątkowie – 22 uczniów;- Kurs popołudniowy (kl. V;VI;VII;VIII), odwóz godz. 1430 lub 1520 : Szkoła Podstawowa w Łaszewie – 13 uczniów i Zespół Szkół w Siemiątkowie – 11 uczniów.Przedmiotem zamówienia jest usługa dowożenia uczniów do Szkół w Siemiątkowie i Łaszewie na terenie Gminy Siemiątkowo w roku szkolnym 2022/2023 oraz transport powrotny.Część 2 - Trasa Nr 2Siemiątkowo – Chrapoń – Dzieczewo – Siciarz – Sokołowy Kąt – Nowa Wieś – Antoniewo – Nowopole – Rostowa - Siemiątkowo( dowóz uczniów do Zespołu Szkół w Siemiątkowie).Długość trasy 31 km.Liczba dowożonych uczniów:- Przywóz uczniów: 730 – 750 : Zespół Szkół w Siemiątkowie – 77 uczniów;- Kurs popołudniowy (przedszkolaki, kl. '0”, I. II, III, IV), odwóz godz. 1240 : Zespół Szkół w Siemiątkowie – 44 uczniów;- Kurs popołudniowy (kl. V;VI;VII;VIII), odwóz godz. 1430 lub 1520: Zespół Szkół w Siemiątkowie – 33 uczniów.Przedmiotem zamówienia jest usługa dowożenia uczniów do Szkół w Siemiątkowie i Łaszewie na terenie Gminy Siemiątkowo w roku szkolnym 2022/2023 oraz transport powrotny.Część 3 - Trasa Nr 3Siemiątkowo – Wojciechowo – Julianowo – Wolany - Osowa Drobińska – Osowa Krzeczanowska - Budy Koziebrodzkie – Stare Budy Osieckie - Nowe Budy Osieckie Pijawnia–– Karolinowo – Wolany – Siemiątkowo ( dowóz uczniów do Zespołu Szkół w Siemiątkowie).Długość trasy 38 km.Liczba dowożonych uczniów:- Przywóz uczniów: 730 – 750 : Zespół Szkół w Siemiątkowie – 49 uczniów;- Kurs popołudniowy (przedszkolaki, kl. '0”, I. II, III, IV), odwóz godz. 1240 : Zespół Szkół w Siemiątkowie – 32 uczniów;- Kurs popołudniowy (kl. V;VI;VII;VIII), odwóz godz. 1430 lub 1520: Zespół Szkół w Siemiątkowie – 17 uczniów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach