Przetargi.pl
Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Grudziądz w roku szkolnym 2020/2021 wraz z zakupem biletów miesięcznych

Gmina Grudziądz ogłasza przetarg

 • Adres: 86-300 Grudziądz, ul. Wybickiego
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 56 4511111 , fax. 56 4511132
 • Data zamieszczenia: 2020-07-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Grudziądz
  ul. Wybickiego 38
  86-300 Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 56 4511111, fax. 56 4511132
  REGON: 87111862600000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Grudziądz w roku szkolnym 2020/2021 wraz z zakupem biletów miesięcznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie w ramach regularnych przewozów osób usług w zakresie dowozu i opieki w czasie przewozu dzieci uczęszczających do placówek oświatowych i oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Grudziądz na trasie z domu do szkoły i z powrotem począwszy od 1 września 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w zamian za sukcesywny zakup biletów miesięcznych przez Zamawiającego z uwzględnieniem przysługujących tym uczniom ulg ustawowych w przewozach transportem publicznym, określonych w ustawie z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 295) Dowożeniem objęte są dzieci uczęszczające do szkół: 1) Szkoła Podstawowa w Sosnówce; 2) Szkoła Podstawowa w Sztynwagu; 3) Zespół Szkół w Piaskach; 4) Szkoła Podstawowa w Dusocinie; 5) Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi; 6) Szkoła Podstawowa w Mokrem. Wykonywanie przewozów odbywać się będzie na liniach komunikacyjnych, w ramach przewozów regularnych. 2. Realizacja usługi nie wyłącza prawa Wykonawcy do świadczenia usług transportowych wobec innych osób na podstawie stosownych zezwoleń uzyskanych zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2019 r., poz. 2140 ze zm.), jednakże Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia pierwszeństwa przejazdu na danej trasie dzieciom uczęszczającym do szkoły lub oddziału przedszkolnego oraz ilości wolnych miejsc siedzących koniecznych dla bezpiecznego i terminowego przewozu dzieci do szkół podczas wykonywania powierzonego zadania. 3. Zamawiający dodatkowo wymaga od Wykonawcy świadczenia usług transportowych wobec innych osób na podstawie stosownych zezwoleń uzyskanych zgodnie z ustawą, o której mowa w ust. 2, w ramach przewozów regularnych (niezależnie od ilości korzystających z linii autobusowej osób) na trasie: 1) Mały Rudnik – Szynych – Sosnówka – minimum jeden kurs dziennie, w dni powszednie szkolne (godziny uzgodnione z Zamawiającym); 2) Sosnówka – Szynych – Gogolin – Mały Rudnik - minimum jeden kurs dziennie, w dni powszednie szkolne (godziny uzgodnione z Zamawiającym); 3) Stary Folwark – Marusza – Kobylanka – Piaski - minimum jeden kurs dziennie, w dni powszednie szkolne (godziny uzgodnione z Zamawiającym); 4) Piaski – Kobylanka – Marusza – Stary Folwark - minimum jeden kurs dziennie, w dni powszednie szkolne (godziny uzgodnione z Zamawiającym); 5) Piaski – Turznice /Brzeziny – Turznice /Spółdzielnia - minimum jeden kurs dziennie, w dni powszednie szkolne (godziny uzgodnione z Zamawiającym); 6) Turznice /Spółdzielnia – Turznice /Brzeziny – Piaski - minimum jeden kurs dziennie, w dni powszednie szkolne (godziny uzgodnione z Zamawiającym); 7) Mokre – Leśniewo – Dusocin - minimum jeden kurs dziennie, w dni powszednie szkolne (godziny uzgodnione z Zamawiającym); 8) Dusocin – Leśniewo – Mokre - minimum jeden kurs dziennie, w dni powszednie szkolne (godziny uzgodnione z Zamawiającym); 9) Mokre – Lisie Kąty /Aeroklub - minimum jeden kurs dziennie, w dni powszednie szkolne (godziny uzgodnione z Zamawiającym); 10) Lisie Kąty /Aeroklub – Mokre - minimum jeden kurs dziennie, w dni powszednie szkolne (godziny uzgodnione z Zamawiającym). 4. Zamawiający może odstąpić od wymogu świadczenia usług transportowych na trasach wymienionych w pkt 3 w zamian za nieodpłatne świadczenie usług transportowych na trasach na rzecz Gminy Grudziądz w ramach kilometrów niewykorzystanych w związku z nieświadczeniem usług transportowych na danych trasach. 5. Planowane są dowozy w godzinach porannych i odwozy w godzinach popołudniowych – zgodnie harmonogramem: 1) Szkoła Podstawowa w Sosnówce oraz Szkoła Podstawowa w Sztynwagu Grudziądz – Mniszek /przejazd kolejowy (1 dziecko) – Rozgarty (6 dzieci) – Szynych /Tokarz (2 dzieci) – Szynych /Mleczarnia (15 dzieci) – Sosnówka /RSP (8 dzieci) – Sosnówka /Świetlica (3 dzieci) – Sosnówka /Pętla (5 dzieci) – Sosnówka /Szkoła (wysiada 36 dzieci) – Mały Rudnik /Wiadukt (2 dzieci) – Pieńki Królewskie (11 dzieci) – Mały Rudnik /Przejazd kolej. (12 dzieci) – Mały Rudnik/ Przejazd II (12 dzieci) – Sztynwag /Szkoła (wysiada 54 dzieci) – Gogolin I (3 dzieci) – Gogolin II (2 dzieci) – Gogolin III (2 dzieci) – Gogolin IV (4 dzieci) – Sztynwag /Szkoła (wysiada 11 dzieci) Zajęcia w Sosnówce rozpoczynają się o godz. 745. Po zajęciach odbiór dzieci ze szkoły w Sosnówce o godzinie 1315 i 1515. Zajęcia w Sztynwagu rozpoczynają się o godz. 800. Po zakończonych zajęciach odbiór dzieci dwoma lub trzema kursami w zależności od zapotrzebowania. 1) Turznice /Spółdzielnia (5 dzieci) – Hanowo I (6 dzieci) – Hanowo II (9 dzieci) – Piaski /Szkoła (wysiada 20 dzieci) – Turznice I (5 dzieci) – Turznice II (4 dzieci) – Skarszewy I (15 dzieci) – Skarszewy II (8 dzieci) – Stary Folwark (9 dzieci) – Piaski /Szkoła (wysiada 41 dzieci). 2) Wielkie Lniska (3 dzieci) – Gać (9 dzieci) – Węgrowo (2 dzieci) – Grudziądz ul. Warszawska /Rozdzielnia (1 dziecko) Grudziądz ul. Warszawska /Jaskółcza (1 dziecko) - Marusza (12 dzieci) – Grudziądz /Skowronkowa przy cmentarzu (4 dzieci) – Grudziądz ul. Jaskółcza (1 dziecko) - Kobylanka (11 dzieci) – Piaski /szkoła (wysiada 49 dzieci) – Linarczyk (16 dzieci) – Piaski /szkoła (wysiada 16 dzieci). Dowóz dzieci na godz. 800. Odwóz maksymalnie 2 kursami o godz. 1335 i 1520 (wg zapotrzebowania). 3) Leśniewo /k. leśnej budki (2 dzieci) – Białochowo /ogrodnictwo (4 dzieci) – Białochowo /pętla (3 dzieci) – Skurgwy (1 dziecko) – Zarośle bloki/sklep/szkoła (15 dzieci) – Dusocin /szkoła (wysiada 23 dzieci) – Wielki Wełcz /Rusinowo(30 dzieci) – Zakurzewo (12 dzieci) – Mokre /mleczarnia/Białochówko/Leśniczówka/kościół (8 dzieci) – Mokre /Szkoła (wysiada 50 dzieci). Dowóz dzieci do szkoły w Dusocinie na godz. 800. Po zajęciach maksymalnie 2 kursy w zależności od zapotrzebowania. Dowóz dzieci do szkoły w Mokrem na godz. 800 i na godzinę 950. Odbiór dzieci dwoma kursami tj. o godz. 1335 i 1525 lub 1620 (w zależności od zapotrzebowania). 4) Grudziądz /Karabinierów (2 dzieci) – Grudziądz ul. Dębowa/Brzozowa (2 dzieci) – Grudziądz ul. Dębowa/Sosnowa (6 dzieci) – Grudziądz ul. Dębowa/Wiązowa (1 dziecko) – Grudziądz ul. Paderewskiego/przejazd kol. (1 dziecko) – Grudziądz ul. Paderewskiego/Jaśminowa (1 dziecko) – Grudziądz ul. Paderewskiego/Kasztanowa (2 dzieci) – Świerkocin /Cegielnia (14 dzieci) – Świerkocin (15 dzieci) – Lisie Kąty /Aeroklub (3 dzieci) – Mokre /szkoła (wysiada 43 dzieci) – Parski (2 dzieci) – Parski /wysypisko (2 dzieci) – Parski /Świerkocińska (3 dzieci) – Nowa Wieś /Łąkowa (11 dzieci) – Nowa Wieś /os. 6 Marca (5 dzieci) – Nowa Wieś /Szkoła (wysiada 26 dzieci). Dowóz dzieci do szkoły w Mokrem na godz. 800 i na godzinę 950. Odbiór dzieci dwoma kursami tj. o godz. 1335 i 1525 lub 1620 (w zależności od zapotrzebowania). Dowóz dzieci do szkoły w Nowej Wsi na godz. 800. Odbiór dzieci dwoma kursami w zależności od zapotrzebowania. 6. Zamawiający zastrzega, że dzieci muszą zostać przywiezione do szkoły najpóźniej 10 minut przed rozpoczęciem zajęć szkolnych. 7. Podane liczby uczniów są liczbami aktualnymi na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu publicznym i w trakcie roku szkolnego mogą ulec zmianie. Liczba dzieci dojeżdżających może ulec zmianom (ok.+/-10%). Szacunkowa ilość zakupionych biletów w trakcie trwania umowy wynosi 1476 sztuk biletów z tolerancją +/-10%. 8. Zamawiający dopuszcza w sytuacjach wyjątkowych odstępstwa od ustalonego harmonogramu dowozów szkolnych i wykonywanie usługi, jako przewóz okazjonalny, w przypadku: 1) odpracowywania zajęć szkolnych w innym dniu wolnym od zajęć, 2) rekolekcji; 3) ferii zimowych; 4) zmiany organizacji pracy szkoły spowodowanej obchodami uroczystości szkolnych; 5) czasowej zmiany organizacji ruchu; 6) niekorzystnych warunków atmosferycznych; 7) innych wydarzeń, które mogą skrócić lub wydłużyć zajęcia lekcyjne. Wykonawca będzie informowany o planowanych zmianach, najpóźniej 3 dni przed ich zaistnieniem. 9. W razie awarii środka transportu (z jakichkolwiek przyczyn), Wykonawca zobowiązany będzie do natychmiastowego zapewnienia zastępczego środka transportu w czasie nie dłuższym jednak niż 45 minut. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działanie osób, którym powierzy wykonanie określonych czynności związanych z wykonaniem przedmiotu umowy. 10. Zamawiający dopuszcza zmianę godzin przywozów i odwozów w okresie realizacji niniejszego zamówienia oraz zastrzega sobie prawo do modyfikacji trasy, poprzez ewentualne zwiększenie lub zmniejszenie jej długości ze względu na zmiany w organizacji dowozów. 11. Wykonawca realizować będzie usługę w taki sposób, by zapewnić terminowe i bezpieczne przybycie uczniów na zajęcia lekcyjne do wszystkich szkół oraz ich powrót do miejscowości zamieszkania. 12. Wykonawca biorąc pod uwagę opis przedmiotu zamówienia i wszystkie stawiane przez Zamawiającego warunki decyduje, jaką ilością pojazdów wykona usługę. Zamawiający zastrzega, iż nie może to być mniej niż 6 pojazdów (w tym jeden zastępczy) z co najmniej 50 miejscami siedzącymi każdy. Dopuszczalna jest zmiana dotycząca pojazdu w stosunku do tego, który Wykonawca zawarł w ofercie przetargowej, tylko wtedy, gdy pojazd zamieniony będzie na inny o nie gorszych parametrach technicznych (rok produkcji oraz liczba miejsc siedzących). 13. Na przedmiotową usługę składają się wszystkie czynności oraz związane z tym koszty niezbędne do właściwego i bezpiecznego przewozu dzieci rano z domu do szkoły i po południu ze szkoły do domu, a zwłaszcza zapewnienie bezpieczeństwa podczas sprawowanej opieki, odbioru dzieci od opiekunów i przekazanie pod opiekę szkoły, odbioru od nauczycieli ze szkoły i przekazanie pod opiekę opiekunów oraz pomoc przy wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu. Kierowca autobusu podczas przywozu i odwozu uczniów podstawi autobus pod szkołę w taki sposób, by nie było konieczności przechodzenia przez jezdnię. Kierowca autobusu i opiekunowie podczas świadczenia usługi muszą zachować pełną kulturę wypowiedzi. 14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby uczniów przewożonych na poszczególnych trasach w trakcie realizacji zamówienia w przypadku zmiany liczby uczniów. Przewiduje się, iż zmiana liczby uczniów może wynieść max ok. +/- 10% w stosunku do stanu określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Liczba uczniów dowożonych do szkół na dany miesiąc określana będzie na podstawie zapotrzebowania składanego Wykonawcy przez placówki oświatowe w terminie do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego. 15. Świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego, o którym mowa w ust. 3 umowy odbywa się na podstawie odrębnej umowy i na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym oraz ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1123 z późn.zm). Warunkiem świadczenia usług, o którym mowa w ust. 3 jest uzyskanie dopłaty z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 4 000.00 PLN (słownie: cztery tysiące złotych 00/100 PLN). Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2020-08-07 do godz. 09:00.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się posiadaniem aktualnej na czas trwania zamówienia licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób wydaną na podstawie Ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 58 z późn. zm.). Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach