Przetargi.pl
Dowóz uczniów do jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Busko – Zdrój w roku szkolnym 2019/2020

Burmistrz Miasta i Gminy ogłasza przetarg

 • Adres: 28-100 Busko-Zdrój, ul. Adama Mickiewicza
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 413 705 200 , fax. 413 705 290
 • Data zamieszczenia: 2019-07-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Burmistrz Miasta i Gminy
  ul. Adama Mickiewicza 10
  28-100 Busko-Zdrój, woj. świętokrzyskie
  tel. 413 705 200, fax. 413 705 290
  REGON: 52369500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.umig.busko.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz uczniów do jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Busko – Zdrój w roku szkolnym 2019/2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.1. Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów do jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Busko – Zdrój w roku szkolnym 2019/2020. 1.2. Zakres przedmiotu zamówienia: 1.2.1. Na dowóz uczniów w ciągu jednego dnia składają się dwukrotne przewozy, tzn. dowóz uczniów z miejscowości zamieszkania uczniów do jednostek oświatowych, do których uczęszczają oraz odwóz uczniów z jednostek oświatowych, po zajęciach lekcyjnych, do miejscowości zamieszkania. 1.2.2. Dowóz uczniów prowadzony jest we wszystkie dni, w których odbywają się zajęcia lekcyjne w jednostkach oświatowych. 1.2.3. Wykonawca ustala z dyrektorami jednostek oświatowych, do których dowozi uczniów, minutowe rozkłady jazdy autobusów szkolnych na poszczególnych trasach dowozu, a następnie zatwierdzone przez dyrektorów rozkłady przedkłada Gminie przed rozpoczęciem dowozu, tj. przed 26 sierpnia 2019 r. 1.2.4. Wykonawca zapewnia przewożonym uczniom opiekę i bezpieczeństwo. 1.3. Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące zadania: Zadanie I: Dowóz uczniów w Okręgu I do Zespołu Placówek Oświatowych w Dobrowodzie. Trasy: Trasa nr 1/I dowóz: Budzyń - Gadawa - Baranów - Dobrowoda - Olganów - Bilczów - Dobrowoda Trasa nr 2a/I odwóz: Dobrowoda - Olganów - Bilczów - Budzyń - Gadawa - Baranów Trasa nr 2b/I odwóz: Dobrowoda - Olganów - Bilczów - Budzyń Równiny - Budzyń - Gadawa - Baranów Łączną dzienną długość dowozu w Okręgu I szacuje się na 48,5 km, roczną długość przejazdów w Okręgu I szacuje się na 9118 km. Do obsługi tras w Okręgu I potrzeba minimum 1 autobusu - minimum 39 miejsc. Łączna planowana ilość uczniów, którzy będą korzystać z dowozu w Okręgu I to 62 osoby. Zadanie II: Dowóz uczniów w Okręgu II do następujących jednostek oświatowych: Publiczna Szkoła Podstawowa w Siesławicach, Publiczna Szkoła Podstawowa w Zbludowicach. Trasy: Trasa nr 1/II dowóz: Kostki Małe - Kostki Duże -Oleszki - Biniątki - Wełecz Stary - Siesławice - Chotelek - Chorokowy - Siesławice - Zbludowice odwóz: Zbludowice - Siesławice - Chorokowy - Chotelek - Siesławice - Wełecz Stary - Biniątki - Oleszki - Kostki Duże - Kostki Małe Łączną dzienną długość dowozu w Okręgu II szacuje się na 36 km, roczną długość przejazdów w Okręgu II szacuje się na 6768 km. Do obsługi tras w Okręgu II potrzeba minimum 1 autobusu: 1 autobus - minimum 29 miejsc. Łączna planowana ilość uczniów, którzy będą korzystać z dowozu w Okręgu II to 43 osoby. Zadanie III: Dowóz uczniów w Okręgu III do Publicznej Szkoły Podstawowej w Zbludowicach. Trasy: Trasa nr 1/III dowóz: Hołudza - Kawczyce -Skotniki Duże - Radzanów - Zbludowice - Wolica - Zbludowice odwóz: Zbludowice - Wolica - Zbludowice - Radzanów - Skotniki Duże - Kawczyce - Hołudza Trasa nr 2/III dowóz: Szczaworyż - Błoniec - Nowa Wieś - Szczaworyż - Skotniki Małe - Zbludowice odwóz: Zbludowice - Skotniki Małe - Szczaworyż - Nowa Wieś - Błoniec - Szczaworyż Łączną dzienną długość dowozu w Okręgu III szacuje się na 71,5 km, roczną długość przejazdów w Okręgu III szacuje się na 13442 km. Do obsługi tras w Okręgu III potrzeba minimum 2 autobusy - minimum 48 miejsc. Łączna planowana ilość uczniów, którzy będą korzystać z dowozu w Okręgu III to 115 osób. Zadanie IV: Dowóz uczniów w Okręgu IV do następujących jednostek oświatowych: Publiczna Szkoła Podstawowa w Zbludowicach, Publiczne Szkoły Podstawowe Nr: 1 i 3 w Busku – Zdroju. Trasy: Trasa nr 1/IV dowóz: Żerniki Górne - Pęczelice - Szczaworyż - Żerniki Górne – Bronina - Busko-Zdrój - Zbludowice odwóz: Zbludowice - Busko-Zdrój – Bronina - Żerniki Górne - Szczaworyż - Pęczelice - Żerniki Górne Trasa nr 2/IV dowóz: Widuchowa - Bronina - Owczary - Busko-Zdrój - Łagiewniki - Zbrodzice - Łagiewniki - Busko-Zdrój odwóz: Busko-Zdrój - Łagiewniki - Zbrodzice - Łagiewniki - Busko-Zdrój - Owczary - Bronina - Widuchowa Łączną dzienną długość dowozu w Okręgu IV szacuje się na 80,5 km, roczną długość przejazdów w Okręgu IV szacuje się na 15134 km. Do obsługi tras w Okręgu IV potrzeba minimum 2 autobusów: 1 autobus - minimum 40 miejsc (trasa 1); 1 autobus – minimum 49 miejsc (trasa 2). Łączna planowana ilość uczniów, którzy będą korzystać z dowozu w Okręgu IV to 131 osób. Zadanie V: Dowóz uczniów w Okręgu V do następujących jednostek oświatowych: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Busku – Zdroju, Zespół Placówek Oświatowych w Szańcu. Trasy: Trasa nr 1/V dowóz: Las Winiarski – Galów - Szaniec Trasa nr 2/V dowóz: Mikułowice - Nowy Folwark – Kameduły – Szaniec – Mikułowice – Busko-Zdrój Trasa nr 3/V dowóz: Elżbiecin - Skorzów - Młyny - Szaniec Trasa nr 4/V dowóz: Młyny – Szaniec- Zwierzyniec - Szaniec - Mikułowice - Busko-Zdrój Trasa nr 5a/V odwóz: Szaniec - Zwierzyniec - Skorzów - Młyny Trasa nr 5b/V odwóz: Szaniec - Młyny - Skorzów - Elżbiecin Trasa nr 6a/V odwóz: Szaniec - Galów - Kameduły - Las Winiarski - Nowy Folwark - Mikułowice Trasa nr 6b/V odwóz: Szaniec - Zwierzyniec - Szaniec - Galów - Kameduły - Nowy Folwark - Mikułowice Trasa nr 7/V odwóz: Busko-Zdrój - Mikułowice odwóz: Busko-Zdrój - Mikułowice Łączną dzienną długość dowozu w Okręgu V szacuje się na 165 km, roczną długość przejazdów w Okręgu V szacuje się na 31020 km. Do obsługi tras w Okręgu V potrzeba minimum 4 autobusów: 1 autobus - minimum 55 miejsc (trasa 1, 6); 1 autobus - minimum 42 miejsca (trasa 2, 7); 1 autobus – minimum 29 miejsc (trasa 3,5); 1 autobus - minimum 23 miejsca (trasa 4). Łączna planowana ilość uczniów, którzy będą korzystać z dowozu w Okręgu V to 201 osób. Zadanie VI: Dowóz uczniów w Okręgu VI do Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Busku – Zdroju. Trasy: Trasa nr 1/VI dowóz: Wełecz - Busko-Zdrój odwóz: Busko-Zdrój - Wełecz odwóz: Busko-Zdrój - Wełecz Łączną dzienną długość dowozu w Okręgu VI szacuje się na 25,5 km, roczną długość przejazdów w Okręgu VI szacuje się na 4794 km. Do obsługi tras w Okręgu VI potrzeba minimum 1 autobusu: 1 autobus – minimum 46 miejsc. Łączna planowana ilość uczniów, którzy będą korzystać z dowozu w Okręgu VI to 45 osób. Zadanie VII: Dowóz uczniów w Okręgu VII do Zespołu Placówek Oświatowych w Kołaczkowicach. Trasy: Trasa nr 1/VII dowóz: Palonki Górne - Balice - Palonki Dolne - Służów - Budy - Kotki - Podgaje - Kołaczkowice odwóz: Kołaczkowice - Kotki - Podgaje - Budy - Służów - Palonki Dolne - Balice - Palonki Górne Trasa nr 2/VII dowóz: Zaborze - Kołaczkowice - Grabda - Ruczynów - Kołaczkowice - Janina - Kołaczkowice Trasa nr 3/VII dowóz: Widuchowa - Janina - Kołaczkowice Trasa nr 4a/VII odwóz: Kołaczkowice - Grabda - Ruczynów - Kołaczkowice Trasa nr 4b/VII odwóz: Kołaczkowice - Ruczynów - Grabda - Janina (Poddębina) – Kołaczkowice - Zaborze Trasa nr 5/VII odwóz: Kołaczkowice - Janina - Widuchowa Łączną dzienną długość dowozu w Okręgu VII szacuje się na 103,5 km, roczną długość przejazdów w Okręgu VII szacuje się na 19458 km. Do obsługi tras w Okręgu VII potrzeba minimum 3 autobusy: 1 autobus - minimum 46 miejsc (trasa 1); 1 autobus - minimum 34 miejsca (trasa 3,5); 1 autobus – minimum 32 miejsca (trasa 2,4). Łączna planowana ilość uczniów, którzy będą korzystać z dowozu w Okręgu VII to 123 osoby. Roczną długość przejazdów we wszystkich okręgach szacuje się na 99734 km.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Ustala się wadium w wysokości: - dla Zadanie I – 1 000,00 (słownie: jeden tysiąc) zł, - dla Zadanie II – 800,00 (słownie: osiemset) zł, - dla Zadanie III – 1 500,00 (słownie: jeden tysiąc pięćset) zł, - dla Zadanie IV – 2 000,00 (słownie: dwa tysiące) zł, - dla Zadanie V – 4 000,00 (słownie: cztery tysiące) zł, - dla Zadanie VI – 600,00 (słownie: sześćset) zł, - dla Zadanie VII – 2 500,00 (słownie: dwa tysiące pięćset) zł. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Na potwierdzenie należy złożyć: licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób wydaną na podstawie ustawy z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 58 ze zm.).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ, informacji o ofertach złożonych w postępowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach