Przetargi.pl
Dowóz i odwóz uczniów Zespołu Szkół w Zawoni i Szkoły Podstawowej w Czeszowie w roku szkolnym 2022/2023

Gmina Zawonia ogłasza przetarg

 • Adres: 55-106 Zawonia, Trzebnicka
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 3128182 w. 58 , fax. 71 3129559 w. 51
 • Data zamieszczenia: 2022-09-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Zawonia
  Trzebnicka
  55-106 Zawonia, woj. dolnośląskie
  tel. 71 3128182 w. 58, fax. 71 3129559 w. 51
  REGON: 931934905
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz i odwóz uczniów Zespołu Szkół w Zawoni i Szkoły Podstawowej w Czeszowie w roku szkolnym 2022/2023
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są usługi transportowe świadczone w dniach nauki szkolnej w roku szkolnym 2022/2023, polegające na codziennym dowożeniu uczniów do podanych w zamówieniu szkół z wymienionych miejscowości i odwożeniu ich trasą powrotną po zakończeniu zajęć szkolnych. Przewóz dzieci i ich opiekunów będzie się odbywał wg. ustalonych tras i kursów. Zestawienie przewidywanych tras dowozu oraz godzin przywozu dzieci do szkół i ich powrotów oraz szacunkową ilość dzieci dowożonych do szkół stanowi załącznik nr 2 do SWZ - Projekt harmonogramu dowozów. Wykonanie przedmiotu zamówienia musi być realizowane poprzez świadczenie usług o odpowiednim standardzie, odpowiednimi środkami transportu zapewniającymi bezpieczeństwo przejazdu uczniów.Zadanie I - trasa nr 1 - dowóz i odwóz uczniów Zespołu Szkół w Zawoni– 158,3 km (średnio) dziennie; trasa nr 2 - dowóz i odwóz uczniów Zespołu Szkół w Zawoni (Zadanie 1) –146,1 km (średnio) dziennie;Przedmiotem zamówienia są usługi transportowe świadczone w dniach nauki szkolnej w roku szkolnym 2022/2023, polegające na codziennym dowożeniu uczniów do podanych w zamówieniu szkół z wymienionych miejscowości i odwożeniu ich trasą powrotną po zakończeniu zajęć szkolnych. Przewóz dzieci i ich opiekunów będzie się odbywał wg. ustalonych tras i kursów. Zestawienie przewidywanych tras dowozu oraz godzin przywozu dzieci do szkół i ich powrotów oraz szacunkową ilość dzieci dowożonych do szkół stanowi załącznik nr 2 do SWZ - Projekt harmonogramu dowozów. Wykonanie przedmiotu zamówienia musi być realizowane poprzez świadczenie usług o odpowiednim standardzie, odpowiednimi środkami transportu zapewniającymi bezpieczeństwo przejazdu uczniów.Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Zawonia będzie realizowany w podziale na dwie części (dwa Zadania):Zadanie II - trasa nr 3 - dowóz i odwóz uczniów Szkoły Podstawowej w Czeszowie – 98,7 km (średnio) dziennie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60112000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach