Przetargi.pl
Dowóz dzieci i uczniów niepełnosprawnych z terenu miasta Legionowo do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2023/2024 oraz powrót do miejsca zamieszkania wraz z zapewnieniem opieki

Gmina Miejska Legionowo Urząd Miasta Legionowo ogłasza przetarg

 • Adres: 05-120 Legionowo, marsz. Józefa Piłsudskiego 41
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-09-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Legionowo Urząd Miasta Legionowo
  marsz. Józefa Piłsudskiego 41
  05-120 Legionowo, woj. mazowieckie
  REGON: 000524832
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz dzieci i uczniów niepełnosprawnych z terenu miasta Legionowo do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2023/2024 oraz powrót do miejsca zamieszkania wraz z zapewnieniem opieki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zadanie 1:Przedmiotem zamówienia są usługi transportowe świadczone w dni nauki szkolnej począwszy od 4 września 2023 r. do końca zajęć dydaktyczno -wychowawczych w roku szkolnym 2023/2024 tj. 21.06.2024 r. (liczba dni dowozu: 186). Usługa transportowa polegać ma na dowozie uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania tj. Legionowa do szkół/placówek oświatowych wskazanych w zamówieniu i odwożeniu ich po zakończeniu nauki do miejsca zamieszkania z zapewnieniem w czasie przewozu opieki. Osoba pełniąca funkcję opiekuna musi w szczególności zapewnić bezpieczeństwo w trakcie przewozu dzieci do i ze szkół/ placówek oświatowych, zapewnić pomoc przy wsiadaniu i wysiadaniu uczniom/dzieciom, nadzorować przejście dzieci/uczniów z pojazdu do i ze szkoły oraz zwracać uwagę na właściwe zachowanie uczniów/dzieci w czasie przejazdu. W przypadku sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu uczniów/dzieci w pojeździe, niedopuszczenie do ich przewozu. Dowóz uczniów niepełnosprawnych na trasie z miejsca zamieszkania tj. Legionowo do szkół i placówek oświatowych na terenie Warszawy oraz droga powrotna:Dowóz uczniów z miejsca zamieszkania i powrót wraz z zapewnieniem opieki,• ul. Polna, Legionowo do Szkoły Podstawowej Nr 155 w Warszawie, ul. Zakroczymska 6 – siedziba na czas remontu, może ulec zmianie na siedzibę główną ul. J. CH. Paska 10- 1 uczeń;• ul. Polna, Legionowo do Szkoły Podstawowej Wspierania Rozwoju w Warszawie, ul. Toruńska 23 – 1 uczeń;• ul. Husarska, Legionowo do Szkoły Podstawowej Wspierania Rozwoju w Warszawie, ul. Toruńska 23 – 1 uczeń;• ul. Hetmańska, Legionowo do Zespołu Szkół Specjalnych nr 105 w Warszawie, ul. Długa 9 – 1 uczeń.• ul. Krasińskiego, Legionowo do Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 394 w Warszawie ul. Mathamy Gandhiego 13 – 1 uczeńZadanie 22. Przedmiotem niniejszego zamówienia są usługi transportowe świadczone w dni nauki szkolnej począwszy od 4 września 2023 r. do końca zajęć dydaktyczno -wychowawczych w roku szkolnym 2023/2024 tj. 21.06.2024 r. (liczba dni dowozu: 186). Usługa transportowa polegać ma na dowozie uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania tj. Legionowa do szkół/placówek oświatowych wskazanych w zamówieniu i odwożeniu ich po zakończeniu nauki do miejsca zamieszkania z zapewnieniem w czasie przewozu opieki. Osoba pełniąca funkcję opiekuna musi w szczególności zapewnić bezpieczeństwo w trakcie przewozu dzieci do i ze szkół/ placówek oświatowych, zapewnić pomoc przy wsiadaniu i wysiadaniu uczniom/dzieciom, nadzorować przejście dzieci/uczniów z pojazdu do i ze szkoły oraz zwracać uwagę na właściwe zachowanie uczniów/dzieci w czasie przejazdu. W przypadku sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu uczniów/dzieci w pojeździe, niedopuszczenie do ich przewozu. Dowóz uczniów niepełnosprawnych na trasie z miejsca zamieszkania tj. Legionowo do szkół i placówek oświatowych na terenie Legionowa oraz droga powrotna:Dowóz uczniów niepełnosprawnych na trasie z miejsca zamieszkania tj. Legionowo do szkół i placówek oświatowych na terenie Legionowa oraz droga powrotna :Dowóz uczniów z miejsca zamieszkania i powrót wraz z zapewnieniem opieki,:• ul. Polskiej Organizacji Wojskowej, Legionowo do Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie, ul. Jagiellońska 69 – 3 uczniów;• ul. Rycerska, Legionowo do Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie, ul. Jagiellońska 69 – 2 uczniów;• ul. Jagiellońska, Legionowo do Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie, ul. Jagiellońska 69 – 1 uczeń;• ul. Hubala, Legionowo do Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie, ul. Jagiellońska 69 – 1 uczeń• ul. Kolejowa, Legionowo do Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie, ul. Jagiellońska 69 – 1 uczeń• ul. Zegrzyńska, Legionowo do Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie, ul. Jagiellońska 69 – 1 uczeńZadanie 33. Przedmiotem niniejszego zamówienia są usługi transportowe świadczone w dni nauki szkolnej począwszy od 4 września 2023 r. do końca zajęć dydaktyczno -wychowawczych w roku szkolnym 2023/2024 tj. 21.06.2024 r. (liczba dni dowozu: 186). Usługa transportowa polegać ma na dowozie uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania tj. Legionowa do szkół/placówek oświatowych wskazanych w zamówieniu i odwożeniu ich po zakończeniu nauki do miejsca zamieszkania z zapewnieniem w czasie przewozu opieki. Osoba pełniąca funkcję opiekuna musi w szczególności zapewnić bezpieczeństwo w trakcie przewozu dzieci do i ze szkół/ placówek oświatowych, zapewnić pomoc przy wsiadaniu i wysiadaniu uczniom/dzieciom, nadzorować przejście dzieci/uczniów z pojazdu do i ze szkoły oraz zwracać uwagę na właściwe zachowanie uczniów/dzieci w czasie przejazdu. W przypadku sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu uczniów/dzieci w pojeździe, niedopuszczenie do ich przewozu. Dowóz uczniów niepełnosprawnych na trasie z miejsca zamieszkania tj. Legionowo do szkół i placówek oświatowych na terenie Legionowa, gminy Wieliszew i Nowego Dworu Mazowieckiego oraz droga powrotna:Dowóz uczniów z miejsca zamieszkania i powrót wraz z zapewnieniem opieki,• ul. Suwalna Legionowo do Niepublicznej Szkoły Podstawowej EDU Spektrum w Legionowie, ul. Narutowicza 96 – 1 uczeń.• ul. Gen, Bolesława Roi, Legionowo do Szkoły Podstawowej nr 1 w Legionowie, ul. Zakopiańska 4 –1 uczeń• ul. Pałacowa, Legionowo do Szkoły Podstawowej nr 1 w Legionowie ul. Zakopiańska 4 - 2 uczniów• ul. Grottgera, Legionowo do Szkoły Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Łajskach – 1 uczeń• ul. Siwińskiego, Legionowo do Zespołu Placówek Edukacyjnych w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Mazowiecka 10 – 1 uczeń
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach