Przetargi.pl
Dowóz dzieci do szkół i przedszkola na terenie Gminy Polanów w 2022 roku

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty w Polanowie ogłasza przetarg

 • Adres: 76-010 Polanów, Gradowe Wzgórze
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 943 161 761 , fax. 943 161 761
 • Data zamieszczenia: 2022-01-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty w Polanowie
  Gradowe Wzgórze 7
  76-010 Polanów, woj. zachodniopomorskie
  tel. 943 161 761, fax. 943 161 761
  REGON: 33039114300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zeao.polanow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz dzieci do szkół i przedszkola na terenie Gminy Polanów w 2022 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie "Dowóz dzieci do szkół i przedszkola na terenie Gminy Polanów w 2022 roku", usługa jest realizowana poprzez zakup imiennych biletów miesięcznych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach