Przetargi.pl
Dostawy tlenu medycznego w okresie 3 lat, w butlach Zamawiającego, oraz świadczenie usług legalizacji i naprawy butli dla ŚCRMiTS w Kielcach.

Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego ogłasza przetarg

 • Adres: 25-311 Kielce, ul. Św. Leonarda
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 3612344 w. 29
 • Data zamieszczenia: 2021-02-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego
  ul. Św. Leonarda 10
  25-311 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 3612344 w. 29
  REGON: 29115054400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.scrmits.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy tlenu medycznego w okresie 3 lat, w butlach Zamawiającego, oraz świadczenie usług legalizacji i naprawy butli dla ŚCRMiTS w Kielcach.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Lp. Pojemność butli Jednostka miary Ilość sztuk 1 1,6 m3 szt.4 461 2 0,3 m3 szt. 765 3 0,5 m3 szt. 2 931 4 Naprawa butli szt. 60 5 Legalizacja butli szt. 105 6 Dostosowanie butli tlenowych do wymogów farmaceutycznych szt. 9 7 Powietrze sprężone szt. 87
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24111900-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną