Przetargi.pl
"Dostawy mięsa wieprzowego, wołowego, wędlin oraz drobiu"

Zakład Karny w Hrubieszowie ogłasza przetarg

 • Adres: 22-500 Hrubieszów, ul. Nowa
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 846 966 915 , fax. 846 963 354
 • Data zamieszczenia: 2021-01-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Karny w Hrubieszowie
  ul. Nowa 64
  22-500 Hrubieszów, woj. lubelskie
  tel. 846 966 915, fax. 846 963 354
  REGON: 32091100000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zakład Karny

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  "Dostawy mięsa wieprzowego, wołowego, wędlin oraz drobiu"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje „Dostawę mięsa wieprzowego, wołowego, wędlin oraz drobiu” do Zakładu Karnego w Hrubieszowie Część 1: Mięso wieprzowe i wołowe 1.Mięso wieprzowe - łopatka b/k, w stanie mrożonym w opakowaniach próżniowych do 15 kg - 4 000 kg, 2.Mięso wołowe - łopatka b/k - w stanie mrożonym w opakowaniach próżniowych - 4 00 kg, 3.Ozór wołowy, w stanie mrożonym, w opakowaniach próżniowych - 550 kg, 4.Wątroba wieprzowa, świeża, nie mrożona 1 400 kg, Część 2: Wędliny wieprzowe 1.Kiełbasa zwyczajna, w osłonie naturalnej, hermetycznie lub gazowo pakowana – 5 500 kg, 2.Kiełbasa serdelowa wieprzowa, w osłonie naturalnej, hermetycznie lub gazowo pakowana - 3 000 kg, 3.Parówki cienkie wieprzowe, w osłonie naturalnej lub sztucznej, hermetycznie lub gazowo pakowane – 2 000 kg, 4.Przysmak śniadaniowy, hermetycznie lub gazowo pakowany – 2 000 kg, 5.Kiełbasa szynkowa, hermetycznie lub gazowo pakowana – 650 kg, 6.Kiełbasa biała parzona, w osłonie naturalnej, hermetycznie lub gazowo pakowana – 40 kg, Część 3: Mięso drobiowe 1.Ćwiartka kurczaka tylna, mrożona w opakowaniach próżniowych do 15 kg – 6 500 kg Część 4: Wędliny drobiowe 1.Mielonka drobiowa w bloku, hermetycznie lub gazowo pakowana - 3 000 kg, 2. Parówki drobiowe, hermetycznie lub gazowo pakowane, w osłonie naturalnej lub sztucznej – 2 000 kg 3.Kiełbasa mortadela, hermetycznie lub gazowo pakowana – 1 850 kg, 4.Pieczeń drobiowa, hermetycznie lub gazowo pakowana 2 600 kg, 5.Kiełbasa kanapkowa drobiowa, hermetycznie lub gazowo pakowana 2 000 kg, 6.Kiełbasa krakowska drobiowa, hermetycznie lub gazowo pakowana – 550 kg, 7.Szynka drobiowa, hermetycznie lub gazowo pakowana - 550 kg, 8.Polędwica drobiowa, hermetycznie lub gazowo pakowana - 550 kg, 9.Żywiecka drobiowa, hermetycznie lub gazowo pakowana -550 kg, 10.Baleron z indyka, hermetycznie lub gazowo pakowany- 550 kg Zamawiany asortyment musi być świeży, dobrej jakości, wolny od wad (obce posmaki, zapachy, nalot pleśni, fragmenty obcych ciał) o terminie przydatności do spożycia pozwalającym na przechowywanie przez okres co najmniej 10 dni od dnia dostawy do siedziby Zamawiającego. Każde opakowanie musi obligatoryjnie zawierać następujące dane: nazwę środka spożywczego, dane dotyczące składników występujących w środku spożywczym, datę minimalnej trwałości albo termin przydatności do spożycia, dane identyfikujące producenta środka spożywczego, zawartość netto lub liczbę sztuk środka spożywczego w opakowaniu, warunki przechowywania, w przypadku gdy jego jakość zależy od warunków przechowywania, oznaczenie partii produkcji, klasę jakości handlowej, waga brutto. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z części przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia jest określony kalkulacyjnymi wielkościami, które nie mogą stanowić podstawy do roszczeń ze strony Wykonawcy w przypadku zamówienia mniejszej ilości przez Zamawiającego. Przedmiot zamówienia dostarczany będzie sukcesywnie raz w tygodniu od poniedziałku do czwartku na teren Zakładu Karnego w Hrubieszowie w godzinach 8:00 – 13:00. Środek transportu wykonawcy musi spełniać wymogi sanitarne określone właściwymi przepisami. Przy każdorazowej dostawie będzie dostarczana faktura VAT. Wielkość poszczególnych dostaw Zamawiający będzie określał telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z dwudniowym wyprzedzeniem przed terminem dostawy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach