Przetargi.pl
Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Firleju

Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Firleju ogłasza przetarg

 • Adres: 21-136 Firlej, Partyzancka
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 818575015 , fax. 818575015
 • Data zamieszczenia: 2021-01-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Firleju
  Partyzancka 23
  21-136 Firlej, woj. lubelskie
  tel. 818575015, fax. 818575015
  REGON: 000266666
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://spfirlej.szkolnastrona.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Firleju
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy produktów spożywczych do Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Firleju Przedmiot zamówienia został określony w Załącznikach od 2.1 do 2.7 do SIWZ i obejmuje następujące zadania: Część Nr 1 - Mięso i produkty mięsne Część Nr 2 – Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie Część Nr 3 – Nabiał Część Nr 4 – Artykuły spożywcze suche i inne Część Nr 5 – Warzywa i owoce Część Nr 6 – Warzywa i owoce mrożone, ryby mrożone Część nr 7 – Dania gotowe
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach