Przetargi.pl
Dostawy elektronarzędzi i maszyn

Komenda Stołeczna Policji ogłasza przetarg

 • Adres: 00-150 Warszawa, ul. Nowolipie
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. (47) 7238608 , fax. (47) 723-76-42
 • Data zamieszczenia: 2021-01-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Stołeczna Policji
  ul. Nowolipie 2
  00-150 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. (47) 7238608 , fax. (47) 723-76-42
  REGON: 01212648200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.policja.waw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy elektronarzędzi i maszyn
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są dostawy elektronarzędzi i maszyn zwanych dalej asortymentem. 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w podziale na 7 zadań: Zadanie nr 1 – Dostawa elektronarzędzi warsztatowych; Zadanie nr 2 – Dostawa przepychacza do rur; Zadanie nr 3 – Dostawa kamery inspekcyjnej do rur kanalizacji Endoskop; Zadanie nr 4 – Dostawa nożyc gilotynowych oraz mechanicznych; Zadanie nr 5 – Dostawa prasy hydraulicznej; Zadanie nr 6 – Dostawa okleiniarki; Zadanie nr 7 – Dostawa Wuko przepychacza ciśnieniowego. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz jego ilości zawiera Załącznik Nr 1A-1G do dokumentacji postępowania (odpowiedni do zadania) będący jednocześnie Formularzem Cenowym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42999100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach