Przetargi.pl
Dostawy bielizny szpitalnej

Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu ogłasza przetarg

 • Adres: 33300 Nowy Sącz, ul. Młyńska
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. (018) 44388-77; 443-66-35 , fax. (018) 4438540; 443-86-01
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu
  ul. Młyńska 10
  33300 Nowy Sącz, woj. małopolskie
  tel. (018) 44388-77; 443-66-35, fax. (018) 4438540; 443-86-01
  REGON: 00030643700000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy bielizny szpitalnej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące części: kod CPV- 39518000-6 Zadanie nr 1- Bielizna ochronna zielona bawełniana- 39518000-6 Zadanie nr 2- Wyroby medyczne niesterylne- 39518000-6 Zadanie nr 3- Koce i poduszki- 39511100-8 Zadanie nr 4- Półmaska oddechowa jednorazowa z zaworem filtrującym - 39518000-6 Zadanie nr 5- Odzież niemowlęca- 33199000-1 Zadanie nr 6- Piżamy, koszule nocne- 18318000-1 Zadanie nr 7- Wyroby operacyjne sterylne-39518000-6 Zadanie nr 8- Sterylne wyroby włókninowe-39518000-6 Zadanie nr 9- Zestaw sterylny do porodu-39518000-6 Zadanie nr 10- Wyroby sterylne -39518000-6 Zadanie nr 11- Wyroby jednorazowego użytku do badań endoskopowych-39518000-6
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39518000-6

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach