Przetargi.pl
Dostawy artykułów spożywczych na potrzeby przygotowywania posiłków w Przedszkolu Publicznym nr 54 w Opolu przy ul. Hubala 19

Przedszkole Publiczne nr 54 ogłasza przetarg

 • Adres: 45-266 Opole, ul. Mjr. Hubala
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 442 14 29; 604 601 023 , fax. 77 442 14 29
 • Data zamieszczenia: 2019-10-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedszkole Publiczne nr 54
  ul. Mjr. Hubala 19
  45-266 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 442 14 29; 604 601 023, fax. 77 442 14 29
  REGON: 53058218000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.pp54.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy artykułów spożywczych na potrzeby przygotowywania posiłków w Przedszkolu Publicznym nr 54 w Opolu przy ul. Hubala 19
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia podzielony został na 12 pakietów rozumianych jako niezależne części tj.: Pakiet nr 1 – Dostawy drobiu Pakiet nr 2 – Dostawy wieprzowiny i wołowiny Pakiet nr 3 - Dostawy wędlin Pakiet nr 4 - Dostawy warzyw świeżych i owoców Pakiet nr 5 – Dostawy nabiału Pakiet nr 6- Dostawy pieczywa Pakiet nr 7 - Dostawy mrożonek Pakiet nr 8 - Dostawy ryb Pakiet nr 9 - Dostawy artykułów spożywczych Pakiet nr 10 - Dostawy jaj Pakiet nr 11 – Dostawy soków jednodniowych Pakiet nr 12 – Dostawy wody Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 1 do SIWZ pn.: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – odpowiednio do pakietu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15800000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach