Przetargi.pl
Dostawy artykułów mleczarskich do COSSW w Kulach

Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kulach ogłasza przetarg

 • Adres: 42-110 Kule, Kule 2
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-03-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kulach
  Kule 2
  42-110 Kule, woj. śląskie
  REGON: 000675181
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zp.sw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy artykułów mleczarskich do COSSW w Kulach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są dostawy artykułów mleczarskich do COSSW w Kulach.1 Margaryna kg 2002 Serek homogenizowany z twarogu odtłuszczonego kg 2603 Mleko l 13004 Mleko w kartonie 2% tłuszczu bez środków konserwujących l 2005 Śmietana kg 5006 Masło kg 11007 Serek bez cukru ziarnisty kg 3008 Serek do chleba o różnych smakach kg 1809 Twaróg półtłusty kg 100010 Ser topiony kg 14011 Ser feta kg 10012 Ser żółty podpuszczkowy kg 100013 Ser żółty wędzony kg 10014 Serek homogenizowany z twarożku odtłuszczonego z witaminami kg 15015 Serek homogenizowany chudy kg 30016 Jogurt naturalny bez cukru kg 20017 Jogurt owocowy kg 50018 Ser żółty salami kg 6019 Ser typu włoskiego kg 60 20 Ser żółty z dziurami kg 6021 Ser mozzarella w kulkach kg 60
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15500000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-04-04

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach