Przetargi.pl
Dostawę samochodu osobowego dla Urzędu Miasta w Ełku - Wydziału Mienia Komunalnego - Referatu Dróg Miejskich

Miasto Ełk ogłasza przetarg

 • Adres: 19-300 Ełk, ul. M. J. Piłsudskiego 4
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 087 73 26 200 , fax. 087 73 26 230
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Ełk
  ul. M. J. Piłsudskiego 4 4
  19-300 Ełk, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 087 73 26 200, fax. 087 73 26 230
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.elk.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawę samochodu osobowego dla Urzędu Miasta w Ełku - Wydziału Mienia Komunalnego - Referatu Dróg Miejskich
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu osobowego dla Urzędu Miasta w Ełku -Wydziału Mienia Komunalnego - Referatu Dróg Miejskich. Wspólny Słownik Zamówień : Kod CPV 34110000-1. 2. Samochód osobowy fabrycznie nowy, rok produkcji 2012 r Samochód musi spełniać następujące wymagania: 2.1. Parametry techniczne. a) Ilość miejsc siedzących : 5 b) Rodzaj paliwa: olej napędowy c) Moc maksymalna: min 90 KM d) Pojemność skokowa silnika: od 1,5 do 2,5 dm3 e) Skrzynia biegów: manualna, f) Ilość biegów: 5 + wsteczny g) Napęd 4 x 4 h) Długość samochodu: nie mniejsza niż 4300 mm i) Typ nadwozia: Kombi - 5 drzwiowy (wszystkie drzwi przeszklone) j) Kolor nadwozia: szary metalizowany 2.2. Wyposażenie a) System zapobiegający blokowaniu kół w przypadku gwałtownego hamowania typu ABS, elektroniczny podział siły hamowania typu EBD. System wspomagania nagłego hamowania typu EBA, elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy typu ESP z układem kontroli trakcji typu TCS lub ASR b) Immobiliser (blokada przeciwuruchomieniowa) c) System odcinający dopływ paliwa przy zderzeniu d) Centralny zamek zdalnie sterowany (dwa komplety kluczyków) e) Poduszka powietrzna czołowa kierowcy i pasażera f) Tylne drzwi boczne lewe i prawe przesuwne g) Regulowana co najmniej w dwóch płaszczyznach kolumna kierownicy h) Instalacja radiowa (min: 4 głośniki , antena, radio + odtwarzacz CD ) j) System głośnomówiący wbudowany z technologią bluetooth k) Tapicerka tkanina kolor ciemny + komplet pokrowców na siedzenia przód i tył l) Obręcze kół stalowe min 15 cali max 17 cali + komplet opon zimowych z felgami + pełnowymiarowe koło zapasowe ł) Dwa lusterka zewnętrzne i zderzaki w kolorze nadwozia m) Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa n) Czujnik parkowania tył o) światła do jazdy dziennej, p) osłona dolna silnika r) dwa gniazda 12V w zasięgu ręki kierowcy 2.3.Gwarancja a) Okres gwarancji mechanicznej - min 24 -m-ce bez limitu kilometrów b) Okres gwarancji na powłoki lakiernicze - min 36 -m-cy c) Okres gwarancji na perforację blachy - min 10 lat. d) Warunki gwarancji: d.1) jeżeli wada nie będzie możliwa do usunięcia na miejscu, Wykonawcę obciążają koszty dostarczenia wadliwego pojazdu do serwisu. W przypadku określonym w pkt. d.1 po wykonaniu naprawy lub wymiany Wykonawca ma obowiązek dostarczyć Zamawiającemu pojazd wolny od wad na swój koszt do miejsca wskazanego w gwarancji lub miejsca wydania auta przy udzieleniu gwarancji. d.2) w ramach przysługującej gwarancji przewiduje się zarówno naprawę wad fabrycznych występujących w samochodzie jak i wymianę wadliwego pojazdu na nowy Wykonawca zapewni zastępczy samochód w podobnej klasie na własny koszt w przypadku konieczności dokonania naprawy serwisowej trwającej dłużej niż 3 dni robocze. 2.4. Wymogi techniczne konieczne w zakresie ekologii a) emisja CO2 - do 180 g/km b) emisja zanieczyszczeń tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów zgodnie z normą euro 5 c) zużycie energii - do 3 MJ/km 2.5. Dokumentacja a) Instrukcja obsługi samochodu w języku polskim b) Wyciąg ze świadectwa homologacji c) Karta pojazdu 3. Posiadamy do odkupienia samochód osobowy Citroen Berlingo 1,6 HDI, rok produkcji 2006, przebieg 149000 km. Minimalna kwota odkupu 15 000,00 zł,-brutto. W przypadku nie zaoferowania odkupienia pojazdu oferent otrzymuje 0 punktów w punktacji przewidzianej za odkupienie pojazdu. Oferta z zaoferowaną ceną odkupu poniżej 15 000,00 zł zostanie odrzucona jako nie zgodna z treścią SIWZ 4. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia serwisu gwarancyjnego na terenie miasta Ełku lub w odległości maksymalnie 10 km od Ełku.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 341100001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 14 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.warmia.mazury.pl/elk_gmina_miejska/zamowienia_publiczne/110/status/rodzaj/wzp/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach