Przetargi.pl
„Dostawa żywności w roku 2021 na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu, przy ul. Łużyckiej 12a”

Gmina Bytom - Szkoła Podstawowa nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi ogłasza przetarg

 • Adres: 41-902 Bytom, ul. Łużycka
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 2800550 , fax. 32 2800069
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Bytom - Szkoła Podstawowa nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi
  ul. Łużycka 12
  41-902 Bytom, woj. śląskie
  tel. 32 2800550, fax. 32 2800069
  REGON: 72482100000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Placówka oświatowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostawa żywności w roku 2021 na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu, przy ul. Łużyckiej 12a”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa (zakup, transport, rozładunek) artykułów żywnościowych na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi położonej w Bytomiu, przy ul. Łużyckiej 12a. Postępowanie i tym samym przedmiot zamówienia podzielone jest na nw.części: 1.Mięso i produkty mięsne-załącznik nr 1; 2.Produkty mrożone - załącznik nr 2; 3.Produkty mleczarskie i nabiał - załącznik nr 3; 4.Warzywa, owoce i przetwory - załącznik nr 4; 5. Pieczywo, wyroby piekarskie i ciastkarskie - załącznik nr 5; 6.Artykuły różne spożywcze - załącznik nr 6; 7.Ryby i przetwory rybne oraz konserwy - załącznik nr 7; 8. jaja - załącznik nr 8
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach