Przetargi.pl
dostawa żywności na potrzeby stołówek szkolnych prowadzonych przez Szkołę Podstawową nr 45 w Bytomiu

Gmina Bytom - Szkoła Podstawowa nr 45 ogłasza przetarg

 • Adres: 41-907 Bytom, Zakątek
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 3867638, 2807022 , fax. 323 867 638
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Bytom - Szkoła Podstawowa nr 45
  Zakątek 20
  41-907 Bytom, woj. śląskie
  tel. 32 3867638, 2807022, fax. 323 867 638
  REGON: 12459560000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Miejska Jednostka Administracyjna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa żywności na potrzeby stołówek szkolnych prowadzonych przez Szkołę Podstawową nr 45 w Bytomiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa (zakup, transport, rozładunek)żywności wykorzystywanej na potrzeby stołówek szkolnych prowadzonych przez Szkołę podstawową nr 45 w Bytomiu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach