Przetargi.pl
DOSTAWA ZUŻYWALNYCH ELEMENTÓW DO ZESTAWÓW AUTOMATYCZNYCH WSTRZYKIWACZY KONTRASTU DLA POTRZEB WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W KIELCACH

Wojewódzki Szpital Zespolony ogłasza przetarg

 • Adres: 25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. +48413671339 , fax. +413660014
 • Data zamieszczenia: 2021-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Zespolony
  ul. Grunwaldzka 45
  25-736 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. +48413671339, fax. +413660014
  REGON: 00028978500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.wszzkielce.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: SPOZ

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA ZUŻYWALNYCH ELEMENTÓW DO ZESTAWÓW AUTOMATYCZNYCH WSTRZYKIWACZY KONTRASTU DLA POTRZEB WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W KIELCACH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są ,,Dostawa zużywalnych elementów do zestawów automatycznych wtryskiwaczy kontrastu dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach” 1.Materiały zużywalne do wstrzykiwacza CT Ekspres 2.Materiały zużywalne do zestawu automatycznego wstrzykiwacza kontraktu Empower MR 3.Materiały zużywalne do wstrzykiwacza Medrad StellantCT Dual 4.Materiały zużywane do wstrzykiwacza Medrad Vistron 5.Materiały zużywane do wstrzykiwacza Optivantage 6.Materiały zużywane do wstrzykiwacza Optistar Elite 7. Materiały zużywane do wstrzykiwacza MARK7 ARTERION objętego gwarancją producenta 8. Materiały zużywane do wstrzykiwacza ACCUTRON HP-D 9. Materiały zużywalne do wstrzykiwacza Medrad StellantCT Dual objętego gwarancją producenta Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilości zamawianego asortymentu określono w Załączniku nr 2 do SIWZ - formularz asortymentowo-cenowy. Informacje w zakresie zasad realizacji dostawy, gwarancji oraz wynagrodzenia zawiera Załącznik nr 3 do SIWZ - wzór umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33140000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach