Przetargi.pl
Dostawa zestawów do pobierania osocza, igła do zestawu oraz pojemnik kolekcyjny 1000 ml do poboru metodą automatycznej plazmaferezy do urządzeń Autopheresis -C model A00, A201 będących własnością Zamawiającego

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w Słupsku ogłasza przetarg

 • Adres: 76-200 Słupsk, ul. Szarych Szeregów
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 059 8422021 do 23 , fax. 598 427 449
 • Data zamieszczenia: 2021-02-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w Słupsku
  ul. Szarych Szeregów 21
  76-200 Słupsk, woj. pomorskie
  tel. 059 8422021 do 23, fax. 598 427 449
  REGON: 29178200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.krwiodawstwo.slupsk.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny ZOZ

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa zestawów do pobierania osocza, igła do zestawu oraz pojemnik kolekcyjny 1000 ml do poboru metodą automatycznej plazmaferezy do urządzeń Autopheresis -C model A00, A201 będących własnością Zamawiającego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa zestawów do pobierania osocza, igła do zestawu oraz pojemnik kolekcyjny 1000 ml do poboru metodą automatycznej plazmaferezy do urządzeń Autopheresis -C model A00, A201 będących własnością Zamawiającego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141620-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach