Przetargi.pl
Dostawa wyrobów medycznych ogólnoszpitalnych

Zespół Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 48-300 Nysa, Bohaterów Warszawy 34
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Opieki Zdrowotnej
  Bohaterów Warszawy 34
  48-300 Nysa, woj. opolskie
  REGON: 000313443
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wyrobów medycznych ogólnoszpitalnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część nr 1 – dostawa igieł do portówCzęść nr 2 – dostawa zestawów do diagnostycznego płukania opłucnej i klatki piersiowejCzęść nr 3 – dostawa worków do lewatywyCzęść nr 4 – dostawa drenów łączących do odsysania wraz z łącznikiemCzęść nr 5 – dostawa worków stomijnych i akcesoriów do pielęgnacjiCzęść nr 6 – dostawa zgłębników do tamowania krwawienia z jamy nosowejCzęść nr 7 – dostawa sterylnych pałeczek do wymazówCzęść nr 8 – dostawa przyrządów jednorazowego urzytku do przetaczania płynów oraz do podawania krwi i przedłużaczy do pomp infuzyjnychCzęść nr 9 – dostawa cewników urologicznych FOLEY, worków do dobowej zbiórki moczu, zatyczek oraz wieszaków do workówCzęść nr 10 – dostawa zestawów do szynowania moczowodów, cewników DUFOUR, cewników FOLEY 3-drożnych, zestawów do cystostomii, cewników wymiennych do nefrotomii i cystostomiiCzęść nr 11 – dostawa próżnociągu położniczegoCzęść nr 12 – dostawa igieł biopsyjnych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33140000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach