Przetargi.pl
Dostawa wyrobów mącznych, nabiału oraz pieczywa

Miejski Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 31977 Kraków, os. Szkolne
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-12 4256465 , fax. 0-12 6559311
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Krakowie
  os. Szkolne 20
  31977 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 0-12 4256465, fax. 0-12 6559311
  REGON: 35095234700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mddps.krakow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wyrobów mącznych, nabiału oraz pieczywa
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa wyrobów mącznych, nabiału oraz pieczywa. Dostawa codziennie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15851000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach