Przetargi.pl
Dostawa wyposażenia pracowni zawodowych w sprzęt multimedialny do Zespołu Szkół imienia A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim

Powiat Bialski ogłasza przetarg

 • Adres: 21-500 Biała Podlaska, ul. Brzeska
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 83 35 11 354 , fax. 83 35 11 355
 • Data zamieszczenia: 2021-05-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Bialski
  ul. Brzeska 41
  21-500 Biała Podlaska, woj. lubelskie
  tel. 83 35 11 354, fax. 83 35 11 355
  REGON: 30237345000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wyposażenia pracowni zawodowych w sprzęt multimedialny do Zespołu Szkół imienia A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia pracowni zawodowych Zespołu Szkół imienia A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim w sprzęt multimedialny - wymieniony, opisany i w ilościach określonych w „Formularzu cenowym: Część A – C” stanowiącym załączniki nr 1 - 3 do SIWZ: 1. Część A: laptop multimedialny; 2. Część B: tablica multimedialna; 3. Część C: pozostały sprzęt multimedialny.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31711000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach