Przetargi.pl
„Dostawa wyposażenia pomieszczeń- dywany, pufy, poduchy na działalność przedszkola – 55 nowych miejsc w ramach realizacji projektu pn: „Przedszkole w Radoszycach”

Gmina Radoszyce ogłasza przetarg

 • Adres: 26230 Radoszyce, ul. Żeromskiego
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 413 735 083 , fax. 413 735 084
 • Data zamieszczenia: 2018-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Radoszyce
  ul. Żeromskiego 28
  26230 Radoszyce, woj. świętokrzyskie
  tel. 413 735 083, fax. 413 735 084
  REGON: 29101062000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.radoszyce.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostawa wyposażenia pomieszczeń- dywany, pufy, poduchy na działalność przedszkola – 55 nowych miejsc w ramach realizacji projektu pn: „Przedszkole w Radoszycach”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia pomszczeń w postaci dywanów, puf, poduch i poduszek do pomieszczeń na działalność przedszkola – 55 nowych miejsc w ramach realizacji projektu pn.:„Przedszkole w Radoszycach” zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia obejmująca: Część 1 – Dywany 1.1.wymiary min.: 4 x 5 m, skład runa 100% PP heat-set frise przędza pojedyncza, odpowiedni dla dzieci, posiadający Atest Higieniczny oraz certyfikat trudno zapalności (bądź równoważne), kolorowy. Preferowany wzór kwiatowy lub z motywami misiów lub inny zaproponowany przez Wykonawcę do akceptacji przez Zamawiającego przed realizacją – 3 szt. Część 2 – Pufy, poduchy a) pufy 1. Miękka pufa w kształcie żółwika z bawełnianym pokrowcem, który można prać. Odpowiednie dla dzieci w wieku przedszkolnym. Wypełnienie z pianki. Śr. min. 35 cm, wys. min. 30 cm.– 3 szt. 2. Miękka pufa w kształcie tygryska z bawełnianym pokrowcem, który można prać. Odpowiednie dla dzieci w wieku przedszkolnym. Wypełnienie z pianki. Śr. min. 35 cm, wys. min.30 cm.– 3 szt. (3 szt.) 3. Miękka pufa-zwierzątko (krowa lub kot) wykonana z pianki, z pokrowcem z trwałej tkaniny PCV, łatwej do utrzymania w czystości. Wym. min. 46 x 54 x 43 cm , wym. siedziska min. 30 x 50 x 26 cm. – 3 szt. b) poduchy 1. Miękka poducha do siedzenia dla dziecka z bawełnianym pokrowcem w kształcie rybki - wym. min. 70 x 80 cm – 3 szt. 2. Miękka poducha z bawełnianym pokrowcem w kształcie myszki - wym. min. 70 x 80 cm - 3 szt. 3. Miękka i wygodna do siedzenia poducha typu gruszka wypełniona granulatem, dopasowująca się kształtem do osoby siedzącej. Pokryta trwałą tkaniną PCV bez ftalanów. śr. min. 80 cm, wys. min. 60 cm – 3 szt. 3.2. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wolny od wad, posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty. 3.3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować dostawę na własny koszt do budynku Przedszkola ul. Sportowa 1A w Radoszycach. 3.4.Wszystkie materiały i urządzenia niezbędne do wykonania zadania dostarcza Wykonawca. 3.5 Wszystkie materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia muszą posiadać cechy techniczne i jakościowe co najmniej takie, jakie zostały określone Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz muszą posiadać stosowne atesty i certyfikaty zgodnie z art. 30b Ustawy PZP. Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 39531000-3 Dywany, 39113000-7 Różne siedziska i krzesła, 39516110-6 Poduchy 3.6. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 3.7. W przypadku opisania przedmiotu zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Pzp, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39531000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach